Politechnika Krakowska - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

Przedmiot: Sztuczna Inteligencja (SI)

Grupa:
Wykładowca:
41 AwUE
Semestr:
7
Wykład:
sroda, godz. 14.30-17.00, WIEiK, sala A1
Laboratorium
poniedziałek, godz. 13.30-16.00, WIEiK, s.202
piatek, godz. 10.00-12.30, WIEiK, s.202
dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński

Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych, pokój 200
tel: 12-628-2693
email: zk_na_pk.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek, godz. 12.45-13.30, WIEiK, KAiTI, p.200
piatek, godz. 12.45-13.30, WIEiK, KAiTI, p.200


KOMUNIKATY
1. Nowa strona wykładowcy: HTML
2. Wyniki zaliczenia przedmiotu SI. Wszystkie oceny wpisane do Wirtualnego dziekanatu.
3. Proszę wszystkich studentów z zaliczeniem w I lub II terminie o wypełnienie ankiet oceny przedmiotu - oddzielnie każdy rodzaj zajęć - na stronie ANKIETY . Dziękuję - ZK

Program przedmiotu:

Rys historyczny i przedmiot sztucznej inteligencji. Teoria złozonosci obliczeniowej i jej implikacje. Notacje asymptotyczne. Algorytmy dokładne i aproksymacyjne. Klasy złozonosci obliczeniowej P, NP, PO, NPO, APX. Heurystyki, metaheurystyki. Iteracyjne algorytmy populacyjne I: Algorytmy genetyczne i ewolucyjne. Iteracyjne algorytmy populacyjne II: Metaheurystyki równoległe i hybrydowe. Iteracyjne algorytmy populacyjne III: Algorytmy mrówkowe i rojowe. Sztuczne sieci neuronowe i algorytmy ich uczenia się. Metody reprezentacji wiedzy za pomoca zbiorów rozmytych typu I. Przykłady zastosowań. Metody reprezentacji wiedzy za pomoca zbiorów przybliżonych. Przykłady zastosowań.

Wykłady

Literatura w j. polskim :

Literatura w j. angielskim :

Laboratorium 2019/2020

Laboratorium 2018/2019

Strony WWW:


oprac. ZK 2018-19