Politechnika Krakowska - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

Przedmiot: Synteza Cyfrowych Układów Sterowania (SCUS)

Grupa:
Wykładowca:
31
Semestr:
6
Wykład:
poniedzialek, godz. 9.15-10.45, WIEiK, sala A2
Laboratorium
piatek, godz. 9.15-10.45, WIEiK, s.11
dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński

Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych, pokój 200
tel: 12-628-2693
email: zk_na_pk.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek, godz. 12.45-13.30, WIEiK, KAiTI, p.200
wtorek 12.00-12.45, WIEiK, KAiTI, p.200


KOMUNIKATY/Announcements
1. Ostatnia modyfikacja strony odbędzie się w dniu 13.04.2020 r. Od poniedziałku 16.03.2020 r. strona SCUS zostanie przeniesiona na platformę Moodle . Proszę utworzyć konta i korzystać z tej formy komunikacji.
2. Arkusz z ocenami /Data spreadsheet będzie dostępny na platformie Moodle.
3. Arkusz z ocenami z laboratorium /LAB data spreadsheet (ZK) będzie dostępny na platformie Moodle.
4. W ramach distance-learning w okresie przerwy w zajęciach proszę uczyć się VHDL z wykładów 5-7 oraz ksiażki:
Ashenden P.J.: VHDL-Cookbook, [wersja robocza ksiażki: The designers guide to VHDL, Morgan Kaufman]
Wersja elektroniczna: PDF (306k) .
Wszystkie zajęcia laboratoryjne zostana odrobione po wznowieniu zajęć.
5. Przypominam wszystkim studentom, którzy uzyskali zaliczenie w I i II terminie o wypełnieniu ankiet oceny przedmiotu - na stronie ANKIETY .


Program przedmiotu:

Tendencje rozwojowe w technologii układów cyfrowych. Model automatowy i jego szczególne przypadki. Synteza układów kombinacyjnych. Dekompozycje układów kombinacyjnych. Synteza układów sekwencyjnych. Synteza bezposrednia układów cyfrowych w oparciu o bloki sredniej skali integracji. Synteza układów mikroprogramowalnych. Architektury układów mikroprogramowalnych i formaty mikrorozkazów. Narzędzia opisu układów cyfrowych. Wprowadzenie do języka VHDL. Modelowanie strukturalne i behawioralne systemów cyfrowych w języku VHDL. Przykład : implementacja w technologii FPGA systemu sterowania. Charakterystyka układów programowalnych FPGA i CPLD. Architektury układów programowalnych firmy Xilinx.

Wykłady

Literatura:

Laboratorium

Strony WWW firm:


oprac. ZK 2011-2019