Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

mają zaszczyt zaprosić na

xvii konferencję naukową

drogi kolejowe 2013

ośrodek rehabilitacyjno - wypoczynkowy
"panorama"
Krynica- Zdrój 23- 25 października 2013 r.


SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!patronat honorowy

Andrzej Massel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Rektor Politechniki Krakowskiej
Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
patronat medialny