ODRODZENIE POLSKI

PRZEZ POWRÓT DO

NARODOWEJ MENTALNOŚCI


R.H.KOZŁOWSKI*, J.SOKOŁOWSKI*, J.ŚLEDZIEWSKA, J.ZIMNY*SPIS TREŚCI:

Wstęp

Jak zmieniać mentalność Narodu

  Mentalność Narodu Polskiego w ujęciu historycznym
  Kształtowanie mentalności w procesie wychowania
  Mentalność Narodu pozbawionego wiary
  Człowieczeństwo w obliczu postępu cywilizacyjnego
  Dusza Polskiego Narodu
  Powrót Polaków do narodowej mentalności

Ekonomiczna pomoc rodzinie polskiej; Nowa wizja rozwoju Polski

  Fundamentalne założenia
  Drogi naprawy
  Warunki demograficznego rozwoju Polski
  Warunki samorządowego rozwoju Polski

Zagrożone zasoby węgla

  Skutki restrukturyzacji polskiego górnictwa
  Przyszłość węgla
  Zasoby Górnego Śląska
  Propozycje rozwiązań

Dramatyczna wyprzedaż Polskich Hut Stali

  Prywatyzacja polskiego przemysłu stalowego
  Światowa koniunktura na rynku stali
  Sprzedaż hut wraz z koksowniami i kopalniami węgla
  Odpowiedzialność rządu
  Dalsze losy "prywatyzacji" Polskich Hut Stali
  Dzieje pracowników Polskich Hut Stali
  Wnioski dla parlamentarzystów, NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich

Awarie energetyczne na świecie; Pouczająca lekcja

  Zagrożenie światowych systemów energetycznych
  Przyczyny awarii
  Sytuacja energetyczna Polski
  Wyjątkowe przyrodnicze usytuowanie Polski

Wnioski dla Polski

  Co dalej, Europo?
  Pomysły na koniunkturę i rozwój energetyki
  Wnioski dla Polski
  Jaka wizja dla Polski?
  Ekologiczno-energetyczna koncepcja Polski

Niedoceniany skarb Polski

  Obecna kondycja polskiej gospodarki
  Rola nauki polskiej w rozwiązywaniu trudności gospodarczych
  Specyfika polskiej ekonomii
  Zasoby przyrodnicze własnością Narodu
  Potencjał polskiej energetyki
  Bogactwo zasobów przyrodniczych w Polsce
  Koszty energii geotermalnej w porównaniu z tradycyjną
  Nieopłacalność Geotermii Podhalańskiej - przykład manipulowania faktami
  Odnawialne źródła energii - energetyką przyszłości
  Pomysł na wykorzystanie zamkniętych kopalń
  Wykorzystanie "zielonej energii" - źródłem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Podsumowanie

Bibliografia* Autorzy są członkami Parlamentarnego Zespołu Ekspertów ds. Restrukturyzacji Energetyki w Polsce.