Pentium Pro®

Koncepcje, architektura, rozwiązania technologiczne, testy wydajności.


Referat wykonay na potrzeby przedmiotu "Organizacja i architektura maszyn cyfrowych" pod kierunkiem prof. Romana Krasowskiego.

Napisali na podstawie materiałow dostępnych na temat Pentium Pro studenci IV roku Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przy opracowywaniu referatu korzystano m.in. z materiałów:


Kraków, czerwiec 1996