Opis Serwisu DNS

Piotr Marek, Jr.


Spis treści:

Słowo wstępu
1. Wiadomości wstępne
1.1. Co to jest DNS i dlaczego się go stosuje
1.2. Nazwy i adresy w sieci komputerowej
1.3. Nazwy obiektów a ich adresy
1.4. Sytuacja panująca w Internecie
1.5. Łączenie nazw z adresami host'ów
1.6. Cele serwisu DNS
2. Dokładny opis serwisu DNS
2.1. Składniki DNS
2.2. DNS Space
2.2.1. Definicje
2.2.2. Klasy domen
2.2.3. Składnia nazw domen
2.2.4. Oznaczenia domen w Internecie
2.2.5. Sytuacja Internetu w Polsce i Europie
2.2.6. Drzewo hierarchiczne struktury domeny .pl
2.2.7. Domena Internetowa .in-adress.arpa
2.2.8. Odwrócone drzewo hierarchiczne
2.3. Name servers
2.3.1. Definicje
2.3.2. Rodzaje name server'ów
2.3.3. Najczęstsze konfiguracje włączenia host'a w DNS
2.4. Resource Records
2.4.1. Definicje standardu
2.4.2. Składnia Resource Records
2.4.3. Format wpisów dla programu BIND/Hesiod
2.5. Queries (zapytania)
2.5.1. Definicje
2.5.2. Rodzaje zapytań
2.5.3. Algorytm zapytań
2.5.4. Przykłady zapytań
2.6. Resolvers
2.6.1. Wstęp
2.6.2. Funkcje
2.6.3. Zasoby i typy resolver'ów
2.6.4. Algorytm resolving'u
2.7. Komunikaty (Messages)
2.7.1. Wstęp
2.7.2. Format
3. Praktyczne przykłady zastosowania DNS
3.1. Struktura sieci Politechniki Krakowskiej
3.2. Przykładowe pliki konfiguracyjne
3.3. Przykładowe wyniki różnego typu zapytań (queries)
Dodatki
Dodatek A - Liczba host'ów w Europie wg. domen
Dodatek B - man nslookup
Dodatek C - man host
Dodatek D - Spis domen w Polsce
Dodatek E - Kody oznaczeń domen na świecie

Copyright © 1995-1996 Piotr Marek, Jr. pmj@usk.pk.edu.pl
Wykorzystywanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione.