Wychowankowie Politechniki Krakowskiej

Kontrakt SWPK z Komisją Europejską

  12 grudnia 2002 r. w Brukseli Komisja Europejska podpisała kontrakt na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Jakość życia ludzi starszych w odniesieniu do warunków przemieszczania się" (SIZE). Stronami kontraktu jest 9 uczelni i instytucji naukowych z Austrii, Czech, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch, w tym Politechnika Krakowska oraz 5 organizacji skupiających ludzi starszych z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch, w tym Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Przedsięwzięcie będzie trwało 36 miesięcy. Koordynatorami kontraktu są firma Factum OHG z Wiednia i Uniwersytet Wiedeński, które zapewnią naukową opiekę nad projektem i obsługę administracyjno-finansową. Osobą odpowiedzialną - kierownikiem naukowym ze strony SWPK jest prof. Władysław Muszyński, a nasz wkład w całe przedsięwzięcie został określony w następujący sposób: "Uczestnik No 10 SWPK jako stowarzyszenie seniorów będzie monitorować prace badawcze; uczestniczyć w warsztatach, podczas których wyniki poszczególnych etapów badań zostaną poddane dyskusji; przekazywać informacje zwrotne i udzielać porad. Tak jak wszystkie stowarzyszenia seniorów, włączone czy to jako współpracownicy, czy partnerzy projektu, SWPK będzie odgrywać znaczną rolę w rozpropagowywaniu rezultatów badań. Stowarzyszenia seniorów (...) będą wspomagać konsorcjum, przygotowując grupy focusowe, opracowując rozwiązania, rozpowszechniając wyniki ostateczne etc. Będą także prowadzić swoistą kontrolę jakości z perspektywy grup docelowych niniejszego projektu w czasie jego trwania".
Pierwsze warsztaty, na które wyjechali panowie prof. Władysław Muszyński i prof. Stanisław Juchnowicz, odbyły się 17 - 18 lutego br. w Cork w Irlandii. Z ramienia Zarządu SWPK za stronę administracyjno-finansową kontraktu jest odpowiedzialny Roman Kahul - skarbnik SWPK.
Będziemy starali się na bieżąco informować o realizacji kontraktu, który powinien przynieść korzyści zarówno Uczelni, jak i stowarzyszeniu.

Roman Kahul