Application for Admission
International Centre of Education
Cracow University of Technology
step: 1/4
Już jest koniec rekrutacji formularz jest otwarty tylko dla osób, które otrzymały stypendium lub zostały zwolnione z odpłatności za studia.

We are very sorry but recruitment is closed already. The form is only open to those who have received a scholarship or have been exempted from paying for study

Witamy :) Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani naszymi Kursami.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacyjnym Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej (Regulamin rekrutacyjny Międzynarodowego Centrum Kształcenia)

Welcome :) We are glad that you are interested in our Courses.
Please read the Recruiting Rules at International Centre of Education of Cracow University of Technology (Recruitment rules at International Centre of Education)
  next step

International Centre of Education
Cracow University of Technology
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska