WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 1. sieć Doskonałości KMM-NoE Knowledge-based multicomponent materials for durable and safe performance koordynowanej przez IPPT PAN, w której Politechnika Krakowska jest członkiem konsorcjum, w pakietach NTR2-2 New Particulate Al. and Ti Matrix Composites Produced by Self Propagating High Temperature Synthesis (PARTMMC) oraz NTR3-5 Stress related effects (STRESS) - IPPT PAN, TU Darmstadt, TU Wien, ONERA, Politecnio Milano, Imperial College, FIAT, ALENIA, SNECMA, ATECA - prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek, dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK
  w ramach pakietu badawczego Kompozyty Metalowo Ceramiczne została nawiązana współpraca z firmą INASMET z San Sebastian w Hiszpanii
  w ramach pakietu badawczego Materiały Funkcjonalnie Stopniowane nawiązano współpracę z Werkstoff-Kompentenzzentrum-Leoben Forschungsgesellschaft m.b.H. z Leoben w Austrii
  we współpracy z Universita Politecnica della Marche w Ankonie, Włochy, wydano monografię Advanced Materials and Structures for Extreme Operating Conditions
 2. współpraca z ośrodkiem GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) w Darmstadt, dotycząca wspólnych badań w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji pracujących w temperaturach kriogenicznych. Umowa dotyczy współpracy w zakresie międzynarodowego projektu FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), którego Polska jest członkiem. Zadania aktualnie wykonywane we współpracy z GSI dotyczą dwóch akceleratorów cząstek elementarnych: SIS-100 oraz SIS-300 - prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
 3. udział instytutu w EuroNu A high intensity neutrino oscillation facility in Europe. 09. 2008 - 2012, ( zobacz stronę projektu) grant europejski SP7 Design Studies; (CERN-CH, Science and Technology Facilities Council - UK, Commissariat a l'Energie Atomic CEA - F, CNRS - F, Max Planck Gesellschaft, Heidelberg - D, University of Oxford - UK) - dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
 4. współpraca z Aalborg University, Dania, Frame Programme: Structurally Graded Polymeric Materials and Filled Polymers - an Integrated Approach, dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK
 5. współpraca z CERN, Genewa ( zobacz szczegółowy opis) w ramach projektu LHC kontynuowana w ramach projektu badawczego PB-1466/T02/06/30, prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
 6. udział w organizacji prestiżowej międzynarodowej konferencji 7th International Symposium on Vibrations of Continuous Systems, Zakopane, Poland, July 19-24, 2009; dr hab. inż. Piotr Cupiał jest przewodniczącym Komitetu organizacyjnego;
  These Symposia bring together experts from throughout the world to present ideas on the Symposium theme, and to discuss them. To ensure that all persons attending are knowledgeable in the subject, participation is by invitation only.
  The Symposia take place every two years, always in a beautiful loaction in the mountains, where one can enjoy the stimulating surroundings. The first six were held near Rocky Mountain National Park (Colorado), in Grindelwald (Switzerland), in Grand Teton National Park (Wyoming), in the Lake District (England), in Berchtesgaden (Germany), and in Squaw Valley (California). ISVCS VII will take place July 19-24, 2009 in Zakopane (Poland), in the Tatra mountains, south of Kraków. (strona oragnizatorów)
 7. wyjazdy studentów w ramach współpracy z CERN, Genewa