ADMINISTRACJA

Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Kierownik: dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK

zastępca:
dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK - d.s. dydaktycznych

sekretariat: pokój A503, budynek główny (A) Wydziału Mechanicznego w Czyżynach
Danuta Skrzypek, Anna Trzebicka, Barbara Zając