PRAKTYKI I STAŻE

Aktywizacja zawodowa studentów będzie wspierana poprzez:

  • program płatnych praktyk wakacyjnych (Informatyczny Obóz Przetrwania)
  • płatnych 2-3 miesięcznych staży w firmach z branży IT oraz udział w projektach badawczych zleconych bezpośrednio przez przedsiębiorstwa.

W konsekwencji chcemy zwiększyć potencjał zawodowy absolwentów, wchodzących na rynek pracy.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE STAŻY I PRAKTYK W ROKU 2014DOKUMENTY DOTYCZĄCE STAŻY I PRAKTYK W ROKU 2013