KURSY

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki- kandydaci legitymujący się nieco słabszymi wynikami maturalnymi z matematyki i fizyki (80 osób w każdej kategorii) zostaną objęci w I semestrze nauki dodatkowymi, obowiązkowymi i bezpłatnymi zajęciami wyrównawczymi z tych przedmiotów. Dzięki temu działaniu zostanie wyrównany poziom studentów I roku
  • Kurs specjalistyczny j. angielskiego- bezpłatny, intensywny, trzyletni kurs języka angielskiego dla wszystkich studentów kierunku INFORMATYKA ukierunkowany na umiejętność czytania, pisania, komunikacji i prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nauki, techniki i technologii informacyjnych.
  • Kurs- sieci komputerowe CISCO
  • Kurs- programowanie sterowników przemysłowych PLC
  • Kurs- programowanie układów cyfrowych FPGA
  • Szkolenie z zakładania własnej firmy (działalność gospodarcza)
  • Szkolenie z autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych


KONTAKTY DO INSTRUKTORÓW KURSÓW

WYKŁADOWCY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dr Małgorzata Hołda
mgr Anna Muranty

INSTRUKTORZY KURSÓW CISCO

dr inż. Piotr A. Kowalski
dr inż. Szymon Łukasik

INSTRUKTORZY KURSÓW PLC

mgr inż. Mateusz Dziedzic
mgr inż. Łukasz Ścisło

INSTRUKTORZY KURSÓW FPGA

dr inż. Wojciech Mysiński
dr inż. Andrzej Drwal