KONTAKT

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr inż. Zbigniew Kokosiński

KOORDYNATOR DS. NAUKI, PROMOCJI I INFORMACJI

prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy

KOORDYNATOR DS. DYDAKTYCZNYCH

dr hab. inż. Mieczysław Zając

ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU

mgr Anna Lipczyńska-Pawlik

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

mgr inż. Ewa Biały

SPECJALISTA DS. EWALUACJI

mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO

mgr inż. Grzegorz Nowakowski


FORMULARZ KONTAKTOWY