AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

30.10.2014

Poniżej prezentujemy ofertę odbycia staży w firmie GE Konsulting
pdf Oferta GE Konsulting

KOORDYNATOR POLECA

27.10.2014

W piątek 24 października 2014 w Kolegium Witkowskiego UJ odbyła się interesująca debata pt.

prof. Andrzej Nowak - red. Rafał Ziemkiewicz
"Wolność - istota tożsamości Polaków"

PLAKAT

Link do zapisu spotkania na YouTube:

zapis spotkania

Polecam - Koordynator Projektu

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

22.10.2014

W dziale dokumenty, ukazała się lista stypendystów dla IV roku- semestr VII, roku akad. 2014/2015. Lista dostępna jest także pod następującym linkiem:
Lista stypendystów
UWAGA! Wartości liczbowe w kolumnie "odbyte staże" informują wyłącznie o fakcie odbycia stażu dwumiesięcznego (1) lub trzymiesięcznego (2), a nie o ilości punktów za tą aktywność.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

15.10.2014

WAŻNE! Osoby o numerach indeksów:
- 99849,
- 99871,
- 99923,
proszone są o niezwłocznie dostarczenie dokumentów stażowych.

KONKURS STYPENDIALNY

08.10.2014

Z dniem 09.10.2014 ogłaszamy konkurs stypendialny. Wnioski przyjmowane będą codziennie, od 10.00 do 13.00, do dnia 17.10 w Biurze Projektu.

Poniżej prezentujemy aktualny formularz wniosku stypendialnego oraz listę punktów projektowych:
Wniosek stypendialny- semestr 7
Lista punktów projektowych

Wniosek oraz wszelkie potrzebne dokumenty można także znaleźć w dziale dokumenty.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

06.10.2014

Uprzejmie zapraszam wszystkich uczestników studiów zamawianych na IV roku na spotkanie organizacyjne w ostatnim semestrze studiów - w piątek, 10.10.2014, godz. 12.00-12.30, sala A4 (termin uzgodniony z mgr Damianem Grelą).

Otrzymają Państwo informacje na temat konkursu stypendialnego, wykładów projektowych, planowanych kursów:

1. Projektowania układów FPGA,
2. zakładania i prowadzenia własnej firmy,
3. prezentacji i negocjacji z pracodawcą.

Będziemy rekrutować uczestników kursów (pierwsza rekrutacja odbyła się przed wakacjami) i odpowiadać na Państwa pytania. Będzie możliwość uzgodnienia optymalnych terminów kursów w sytuacji, gdy część studentów musi pogodzić różne obowiązki. Będzie również można odebrać zaległe dyplomy/certyfikaty oraz podręczniki do języka angielskiego.

Koordynator Projektu

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

03.10.2014

W związku z tym, iż w najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs stypendialny, udostępniamy listę zbiorczą punktów za udział w Kole Naukowym, kursie CISCO oraz w kursie języka angielskiego. Dane te brane będą pod uwagę przy sporządzaniu listy stypendialnej.
lista punktów za rok 2013/2014.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

30.09.2014

Uprzejmie prośmy, wszystkich którzy jeszcze tego nie zrobili,​ o odbiór certyfikatów ukończenia kursu naukowo- technicznego języka angielskiego, certyfikatów kursu CISCO oraz podręczników do jęz ​y​ ka angielskiego.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

30.09.2014

Informujemy, iż komisja stypendialna w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2014, po przeanalizowaniu wniosków, przyznała stażystom:
1 stypendia dwumiesięczne - lista stypendystów 2014.

​UWAGA! Przypominamy o konieczności doniesienia zaświadczenia o ukończeniu stażu oraz raportu ze stażu przez wszystkie osoby które kontynuowały staż w miesiącu wrześniu lub w/w dokumentów jeszcze nie doniosły. Jest to warunek konieczny do wypłaty I transzy stypendium dla osób, którym przyznano stypendium dwumiesięczne oraz wypłaty II transzy (lub całości) dla osób, którym przyznano stypendium trzymiesięczne.

KOORDYNATOR POLECA

24.09.2014

Studenci zainteresowani programowaniem w języku Java! Istnieje możliwość udziału w sesjach międzynarodowej konferencji PPPJ 2014 trwającej obecnie w PK (Kotłownia) bez opłaty rejestracyjnej. Wejściówkę można dostać na miejscu, w recepcji.

Program :
http://pppj2014.pk.edu.pl/?page_id=122

Zaproszenie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pani Chairman Konferencji
dr Joanny Kołodziej.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

22.09.2014

Poszukujemy wykonawcy szkolenia dot. zakładania i prowadzenia małej firmy zaplanowanego do realizacji w ramach Projektu Studiów Zamawianych na kierunku INFORMATYKA. Więcej informacji w poniższym linku:
pdf Ogłoszenie

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

16.09.2014

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna w dniu dzisiejszym tj. 16 września 2014, po przeanalizowaniu wniosków, przyznała stażystom:
2 stypendia dwumiesięczne - lista stypendystów 2014.
Określono także listę osób które spełnili warunki do wypłaty pierwszej transzy stypendium stażowego.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

04.09.2014

W związku z licznymi pytaniami odnośnie zaliczenia stażu infomujemy, iż po zakończeniu dwóch miesięcy stażu należy w terminie 7 dni przynieść do biura projektu Zał.6. do Regulaminu oraz sprawozdanie z przebiegu stażu. Osoby obywające staże trzymiesięczne dodatkowo przynoszą w/w załączniki także po zakończeniu trzeciego miesiąca. Tylko spełnienie powyższych warunków jest podstawą do wypłacanie stypendium stażowego.
WAŻNE! Oba wymagane dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę reprezentującą firmę i podbite pieczątką firmową.

KOORDYNATOR POLECA

01.09.2014

Firma Intel® we współpracy z firmą GAMBIT ma przyjemność zaprosić na kolejne seminarium poświęcone narzędziom programistycznym oraz architekturze procesorów Intel®, które odbędzie się 23 września 2014 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w pawilonie konferencyjno-wystawowym PK "Kotłownia", przy ul. Warszawskiej 24.

Seminarium prowadzić będzie Heinz Bast, doświadczony inżynier firmy Intel®. Prezentacje skierowane do studentów i pracowników uczelni będą w języku angielskim.

Przykładowe tematy poruszany podczas seminarium: Overview Intel Xeon Phi architecture, ntel Manycore Platform Software Stack (MPSS), Programming Intel XEON Phi, Developing for Intel Xeon Phi in a compute cluster environment, Performance analysis using Intel VTune Amplifier, Case studies: Looking at some application ported to Intel Xeon Phi, Next generation Intel MIC architecture code name Knights Landing - KNL.

Polecamy i zachęcamy do jak najszybszej rejestracji: REJESTRACJA.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

25.08.2014

Informujemy, iż za zgodą Instytucji Pośredniczącej, wszystkim osoby którym przyznano stypendia dwumiesięczne, a które zadeklarowały odbycie staży trzymiesięcznych, przyznano stypendia na pełen okres trwania stażu. Aktualną listę osób które spełniają kryterium do przyznania stypendium na 3 miesiące prezentujemy poniżej.
Stypendium trzymiesięczne (wersja zaktualizowana) - lista stypendystów 2014.

W związku ze zbliżającym się okresem zakończenia stażów dwumiesięcznych przez niektóre osoby, a także zakończeniem pierwszego okresu stażowego dla osób które zadeklarowały odbycie staży trzymiesięcznych zachęcamy do zapoznania się z wymogami odnośnie raportowania i zaliczenia stażu (które są podstawą do wypłacenia stypendium stażowego) zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Staży u Pracodawców.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

25.08.2014

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna w dniu dzisiejszym tj. 25 sierpnia 2014, po przeanalizowaniu wniosków, przyznała stażystom:
1 stypendium dwumiesięczne - lista stypendystów 2014.

Jeden z ze złożonych wcześniej wniosków o stypendium wciąż czaka na uzupełnienie (093433 - uzupełnienie terminu wymaganego ubezpieczenia). Wniosek stażysty zostanie rozpatrzony ponownie po uzupełnieniu dokumentacji.

Przypominamy osobom składającym wnioski stażowe i wnioski o stypendium stażowe o konieczności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów (ułożonych według kolejności załączników) zgodnie ze spisem zawartym w Regulaminie Staży u Pracodawców.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

06.08.2014

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna w dniu dzisiejszym tj. 6 sierpnia 2014 przyznała stażystom:
12 stypendiów dwumiesięcznych - lista stypendystów 2014.

Jeden z pozostałych złożonych wniosków o stypendium musi zostać uzupełniony (093433 - uzupełnienie terminu wymaganego ubezpieczenia). Wniosek stażysty zostanie rozpatrzony ponownie po uzupełnieniu dokumentacji. Komisja odrzuciła także wniosek aplikanta, który odbył już staż w 2013 roku, gdzie miał przyznane stypendium stażowe. W związku z powyższym gratyfikacja taka nie może zostać mu przyznana ponownie w roku bieżącym.

Przypominamy osobom składającym wnioski stażowe i wnioski o stypendium stażowe o konieczności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów (ułożonych według kolejności załączników) zgodnie ze spisem zawartym w Regulaminie Staży u Pracodawców.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

09.07.2014

Aktualna lista stażystów obejmuje 36 osób.

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna w dniu dzisiejszym tj. 9 lipca 2014 przyznała stażystom:
6 stypendiów dwumiesięcznych - lista stypendystow 2014.

Pozostałe 2 wnioski muszą zostać uzupełnione o brakujące dokumenty (099848 - indywidualny program stażu, 099907 - uzupełnienie terminu wymaganego ubezpieczenia). Po uzupełnieniu w/w dokumentów stypendia zostaną przyznane na kolejnym posiedzeniu komisji.

Przypominamy osobom składającym wnioski stażowe i wnioski o stypendium stażowe o konieczności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów (ułożonych według kolejności załączników) zgodnie ze spisem zawartym w Regulaminie Staży u Pracodawców.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

02.07.2014

Aktualna lista stażystów obejmuje 31 osób.

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2014 przyznała stażystom:
10 stypendiów trzymiesięcznych i 18 stypendiów dwumiesięcznych - lista stypendystow 2014.

Pozostałe 3 wnioski muszą zostać uzupełnione o brakujące dokumenty (099848 - indywidualny program stażu, 099018 - wzór oświadczenia studenta/studentki o złożeniu aplikacji na staż u pracodawcy, 099907 - uzupełnienie terminu wymaganego ubezpieczenia). Po uzupełnieniu w/w dokumentów stypendia zostaną przyznane na kolejnym posiedzeniu komisji.

Przypominamy osobom składającym wnioski stażowe i wnioski o stypendium stażowe o konieczności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów (ułożonych według kolejności załączników) zgodnie ze spisem zawartym w Regulaminie Staży u Pracodawców.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

30.06.2014

​W związku z rozpoczynającymi się stażami wakacyjnymi, informujemy iż wszelkie informacje odnośnie przebiegu stażu można uzyskać w Biurze Projektu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13. Dodatkowe informacje można także uzyskać u opiekunów pełniących dyżur w danym miesiącu. Opiekunem stażu:
- od 01.07.2014 - 31-07.2014 jest Pan mgr inż. Grzegorz Nowakowski (gnowakowski@pk.edu.pl),
- od 01.08.2014 - 30.09.2014 jest Pan mgr inż. Łukasz Ścisło (lscislo@pk.edu.pl),
Informacje dodatkowe o stażach, komisjach stypendialnych i listach osób, którym stażę przyznano będą pojawiać się systematycznie na stronie projektu.

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

06.06.2014

Dostępna jest już lista obecności na wykładzie z Volodymyrem Shtenovychem.
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale dokumenty. Dodatkowo w dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

04.06.2014

Poniżej prezentujemy ofertę płatnych staży w firmie Qumak S.A.
pdf Oferta Qumak S.A.
Oferta ważna także dla studentów ostatnich semestrów studiów I stopnia.

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

02.06.2014

Dostępne są już listy obecności na wykładzie z dr inż. Sławomirem Bodziochem oraz Panem Krzysztofem Włodkiem.
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale dokumenty. Dodatkowo w dziale wykłady ukazały się zdjęcia z obydwu wykładów.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

31.05.2014

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na drugą edycję kursów:
- kurs FPGA,
- szkolenie z zakładania własnej firmy (działalność gospodarcza) - 16 godz,
- szkolenie z autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych - 6 godz.

Planowany termin szkoleń to paźdzernik 2014.

UWAGA! Zapisy prowadzone są przez Biuro Projektu w tygodniu od 02.06 do 06.06 w godzinach 10-13. W terminach tych można także otrzymać dodatkowe informacje o szkoleniach.

PLANOWANE WYKŁADY

29.05.2014

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 05.06.2014. Tym razem naszym gościem będzie:

Volodymyr Shtenovych
Google Kraków
Introduction to Google App Engine and Compute Engine
Uwaga! Wykład w języku angielskim.

termin: 05.06.2014 r.
godzina: 12:45
miejsce: WIEiK PK, sala A4

PLAKAT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

27.05.2014

Przypominamy osobom składającym wnioski stażowe i wnioski o stypendium stażowe o konieczności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie ze spisem zawartym w Regulaminie Staży u Pracodawców .
Szczególnie proszę zapoznać się z puntem 14 w/w Regulaminu. Wiele osób, które już dostarczyły dokumenty, nie złożyły kopii legitymacji studenckiej. Osoby te proszę o pilne dostarczenie brakującego dokumentu.
Tylko kompletne wnioski będą brane pod uwagę przez Komisję Stypendialną przy przyznawaniu stypendiów stażowych.

PLANOWANE WYKŁADY

23.05.2014

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 29.05.2014. Tym razem naszym gościem będzie:

dr inż. Sławomir Bodzioch
Nokia Solutions and Networks Kraków
"Software Configuration Management : version control"

termin: 29.05.2014 r.
godzina: 12:45
miejsce: WIEiK PK, sala A4

PLAKAT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

21.05.2014

Już jutro zapraszam uczestników projektu POKL i członków KN IT do udziału w spotkaniu projektowym z Krzysztofem Włodkiem z Krakowskiej Szkoły Filmowej im. W.J.Hassa pt.

"RYSZARD HOROWITZ - wirtuoz fotografii i grafiki komputerowej"

poświęconym twórczości artysty

http://ryszardhorowitz.com/digital.html

Wykład odbędzie się w czwartek, dn. 22.05.2014 r. w Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim 4 :


PLAKAT

KOORDYNATOR POLECA

20.05.2014

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnym wydarzeniu organizowanym w Biurze Karier.
Spotkanie z Firmą NATEK. ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ W IT!!!
30. maja 2014, godz. 12.00-15.00
W Biurze Karier (bud. Houston, II piętro, pok. 229)
Więcej informacji oraz zapisy na stronie: http://www.kariery.pk.edu.pl/szkolenia/pokaz/60

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

15.05.2014

Zapraszam uczestników projektu POKL i członków KN IT do udziału w spotkaniu projektowym pt.

"RYSZARD HOROWITZ - wirtuoz fotografii i grafiki komputerowej"

poświęconym twórczości artysty

http://ryszardhorowitz.com/digital.html

które odbędzie się w czwartek, dn. 22.05.2014 r. w Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim 4 :

www.palac-sztuki.krakow.pl

W programie zwiedzenie wystawy "RH75" oraz dyskusja. Spotykamy się pod WIEiK o godz. 12.35, po czym udajemy się na miejsce spotkania.

Czas trwania spotkania : 1 godz. (13.00-14.00). Powrót samodzielny. Udział w spotkaniu studentów III roku jest bezpłatny. Podpisujemy jak zwykle listę obecności.

Zapisy na spotkanie w biurze projektu w dn. 19-22.05.2014.

Serdecznie zapraszam - Koordynator Projektu

KOORDYNATOR POLECA

08.05.2014

Serdecznie zachęcamy do udziału w dwóch ciekawych wydarzeniach organizowanych w Biurze Karier:
1. Speed recruitment z Nokia Solutions and Networks - 13.05.2014 (dedykowane dla studentów informatyki III-V roku):
Zapisy: http://www.kariery.pk.edu.pl/szkolenia/pokaz/50
2. Rozmowa kwalifikacyjna i nie tylko. Narzędzia wykorzystywane w rekrutacji - Orange Polska - 26.05.2014
Zapisy: http://www.kariery.pk.edu.pl/szkolenia/pokaz/59

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

17.04.2014

życzenia

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

11.04.2014

Osoby o nr indeksu: 99907, 99877, 99903, 99900, są PILNIE proszone o kontakt z Biurem Projektu, w godzinach 10.00-14.00.

PRACOWNICY PROJEKTU POLECAJĄ

03.04.2014

Wszystkie studenki kierunku Informatyka zachęcamy do aplikowana na staż w ramach konkursu "We can do IT" pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć klikając w poniższe zdjęcie.

PLAKAT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

02.04.2014

Poniżej publikujemy kilka informacji na temat możliwych do odbycia staży po semestrze 6:
- Biuro Projektu przyjmować będziemy tylko w pełni skompletowane dokumenty (zgodnie z Regulaminem Staży u Pracodawców), wraz z wymaganą i aktualną na cały czas trwania stażu - polisą ubezpieczeniową (zarówno NNW jak i OC),
- w związku z tym, iż w wielu najbardziej renomowanych firmach okres rejestracji na staże w okresie wakacyjnym dobiega już końca, zachęcamy do wyboru firmy i aplikowania już teraz i nie zostawianie poszukiwań na ostatnią chwilę,
- publikujemy listę firm informatycznych, wraz z danymi kontaktowymi, w których można pytać o ewentualny staż
Lista pracodawców oferujących staże,
- publikujemy ofertę stałej współpracy (umowa zlecenie) z firmą IGE+XAO Polska sp. z o.o.
Oferta stałej współpracy IGE+XAO.

W dziale Staże będą pojawiały się kolejne informacje dot. organizacji tego ważnego zadania.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

30.03.2014

W związku ze zbliżającym się kolejnym zadaniem projektowym, czyli płatnymi stażami u pracodawców, publikujemy kilka ważnych informacji.
W dziale Staże będą pojawiały się kolejne informacje dot. organizacji tego ważnego zadania. Obecnie zostały tam wywieszone:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z oboma dokumentami, aby uniknąć niejasności przy składaniu w przyszłości wymaganych dokumentów. Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą tylko kompletne dokumenty. Biorąc pod uwagę błędy zeszłoroczne, prosimy zwłaszcza o zwrócenie uwagi na punkt 13 Regulaminu Staży- "warunkiem koniecznym rozpatrzenia Wniosku o stypendium szkoleniowe i rozpoczęcia Stażu jest okazanie przez studenta dokumentu poświadczającego posiadanie ubezpieczenia OC i NNW na okres Stażu". W przypadku wielu ubezpieczeń, zwłaszcza sprzedawanych przez organizacje studenckie (NZS, AZS itp.), ubezpieczenie obejmuje tylko NNW.

KONKURS STYPENDIALNY

25.03.2014

W celu umożliwienia Państwu świadomego wypełnienia wniosku stypendialnego na semestr 7, publikujemy aktualną Wykładnię Regulaminu Stypendialnego
Poniżej prezentujemy także aktualny formularz wniosku stypendialnego.
Wniosek stypendialny- semestr 7

Wniosek oraz wykładnię można także znaleźć w odpowiednich zakładkach w dziale dokumenty.

KONKURS STYPENDIALNY

21.03.2014

Informujemy, iż termin wyplaty stypendiów projektowych, to 24.03.2014 (poniedziałek).

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

21.03.2014

Dostępne są już listy obecności na wykładzie z Panem Marcinem Bajerem z firmy ABB Polska
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale dokumenty.

KONKURS STYPENDIALNY

12.03.2014

W dziale  dokumenty ukazała się lista stypendystów dla III roku- semestr letni, roku akad. 2013/2014. Listy dostępna są także pod następującym linkiem:
Lista stypendystów

PLANOWANE WYKŁADY

05.03.2014

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 20.03.2014. Tym razem naszym gościem będzie:

Marcin Bajer
ABB Polska
"Rozwój i testowanie oprogramowania dla systemów wbudowanych"

termin: 20.03.2014 r.
godzina: 12:45
miejsce: WIEiK PK, sala A4

PLAKAT

KONKURS STYPENDIALNY

28.02.2014

Prezentujemy komunikat odnośnie konkursu stypendialnego na kolejny semestr roku akademickiego 2013/2014.
Konkurs Stypendialny w semestrze 6 - ogłoszenie

Poniżej prezentujemy aktualny formularz wniosku stypendialnego oraz listę punktów projektowych:
Wniosek stypendialny- semestr 6
Lista punktów projektowych

Wniosek oraz wszelkie potrzebne dokumenty można także znaleźć w dziale dokumenty.

KOORDYNATOR POLECA

28.02.2014

Polecam Państwu najbliższe spotkanie w Klubie Zygmuntowskim ( https://www.facebook.com/fundacjazygmuntastarego):

prof. Andrzej Nowak (UJ) i Monika Makowska

"Patriotyzm Konfederacji Barskiej"

Klub Zygmuntowski
3 marca (poniedziałek)
Sala Baltazara Fontany kamienicy„Pod Gruszką”
ul. Szczepańska 1 / I piętro
godzina 18:00
Wstęp płatny przy wejściu 10 zł (studenci - wstęp bezpłatny).

Program spotkania:

I. Karol Szymanowski „Mity”, wyk. Monika Makowska (skrzypce) i Sławomir Cierpik (fortepian).
II. Dyskusja : profesor Andrzej Nowak i Monika Makowska (poprowadzi Piotr Boroń).

Tematyka:
1. Konfederaci a poprzedni (sic!) i kolejni powstańcy aż do żołnierzy wyklętych.
2. Konfederacja jako wzór walki o wolność – czy zawsze bez szans?
3. Negatywny obraz Konfederacji jako jedna z metod pedagogiki wstydu i niszczenia tradycji sarmackiej.
4. Szerszy kontekst polityczny Konfederacji (odezwa do innych uciśnionych) i stosunek Rosji do Konfederacji.
5. Podobieństwo czasów stanisławowskich do dzisiejszych.
6. Pojęcie zdrajców w tamtych czasach i pytanie o aktualność kryteriów.

Na spotkanie zaprasza Rada Klubu Zygmuntowskiego.

KOMUNKAT ADMINISTRATORA STRONY

17.02.2014

W związku z pracami porządkowymi na stronie Projektu w najbliższym czasie pewne treści mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Za utrudnienia przepraszamy.

KONKURS STYPENDIALNY

08.02.2014

Poniżej prezentujemy aktualny formularz wniosku stypendialnego na semestr 6 roku akademickiego 2013/2014
Wniosek stypendialny- semestr 6
Wniosek oraz wszelkie potrzebne dokumenty można także znaleźć w dziale dokumenty.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

03.02.2014

Informujemy, iż stypendia projektowe za miesiąc styczeń zostaną wypłacone w dniu jutrzejszym tj. 04.02.2014.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

24.01.2014

Informujemy iż certyfikaty: CISCO, EST, FPGA, PLC oraz szkoleń dodatkowych są do odbioru w Biurze Projektu, pok. 200 WIEiK, od dnia 27.01.2014 do dnia 07.02.2014, w godzinach 10.00-13.00.

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

12.01.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładzie z Prof. dr hab. inż. Jerzym Klamką
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale dokumenty. Dodatkowo w dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu.

PLANOWANE WYKŁADY

05.01.2014

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 09.01.2014. Tym razem naszym gościem będzie:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
"Podstawy informatyki kwantowej"

termin: 09.01.2014 r.
godzina: 14:30
miejsce: WIEiK PK, sala A4

PLAKAT

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

20.12.2013

życzenia

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

16.12.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładzie z Bartoszem Żółtakiem
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale dokumenty. Dodatkowo w dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

04.12.2013

Dnia 12 grudnia 2013, o godzinie 14:30, odbędzie się kolejny wykład projektowy. Naszym gościem będzie Pan Bartosz Żółtak, który będzie mówił na temat:

" Historia pewnej jedynki. Od funkcji VMPC, przez algorytm szyfrowania i problem: czy P=NP?, do gry Permutu".

Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak dobrze pomyślana i klarowna idea staje się podstawą do stworzenia wielu różnorodnych zastosowań, które poznamy w trakcie wykładu.

MIEJSCE : WIEiK, AUDYTORIUM 4, KRAKÓW, UL. WARSZAWSKA 24

PLAKAT

O naszym Prelegencie:

Pan Bartosz Żółtak to niezależny specjalista, Kierownik Projektu VMPC, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

W 2004 r. opublikował pracę "VMPC One-Way Function and Stream Cipher", na międzynarodowej konferencji kryptograficznej FSE w Indiach. Praca traktowała o odkrytej przez niego funkcji jednokierunkowej VMPC i opracowanego na jej podstawie szyfru strumieniowego. W późniejszych latach publikował prace naukowe i artykuły, także w Polsce (m.in. na Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii Enigma i w magazynie Software Developer's Journal). Jest twórcą rozwijającym aplikację do szyfrowania danych VMPCrypt, wykorzystującą własną technologię szyfrowania. W roku 2012 zaprojektował algorytm generowania liczb pseudolosowych VMPC-R. W roku 2013 stworzył grę planszową Permutu, której zasady wywodzą się wprost z funkcji VMPC.

Uwaga! Po wykładzie uczestnicy będą mogli nabyć od Autora grę Permutu, wraz z autografem (sic!) - doskonały prezent gwiazdkowy dla miłośników łamania głowy.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej ciekawych informacji na stronach :

www.szyfrowanie.com,
www.vmpcrypt.pl,
www.pieknafunkcja.pl,
www.permutu.pl

KOMUNIKATY KOORDYNATORA PROJEKTU

04.12.2013

1. Dzisiaj, dn. 4.12.2013 r., wypłacone zostaną stypendia projektowe za miesiąc listopad 2013r. Przepraszamy za niewielkie opóźnienie, które wynikło z przyczyn obiektywnych (nieobecność pracownika). Stypendia projektowe za miesiąc grudzień 2013 r. wypłacimy w połowie miesiąca, aby zdążyć przed Świętami.

2. Można jeszcze dołączyć do grup szkoleniowych, pod warunkiem złożenia wniosku w biurze projektu.

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

15.11.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładzie z Kazimierzem Heczko i Robertem Siwkiem z firmy Microsys
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale dokumenty. Dodatkowo w dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

14.11.2013

Poniżej prezentujemy Regulaminy planowanych szkoleń wraz z odpowiednimi wnioskami, które należy złożyć w Biurze Projektu (zgodnie z wytycznymi komunikatu z dnia 13.11.2013). Regulaminy te dostępne są także w dziale dokumenty.
Regulamin szkolenia z zakładania małej firmy
Regulamin szkolenia z autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

13.11.2013

W tym tygodniu rozpoczynamy zapisy na dwa szkolenia wybrane przez uczestników projektu w ankiecie w dn. 10.10.2013 r. Otrzymały one odpowiednio 28 i 25 głosów. Ponieważ te same osoby wskazywały często obydwa kursy, przy zapisach nie będzie ograniczenia liczby kursów wybranych przez jedną osobę (jest dostatecznie dużo miejsc).

Szkolenie z zakładania własnej firmy (działalność gospodarcza) - 16 godz.

Terminy:
Czwartki, sala A4, planowana liczba uczestników 25+ (b.o.):

XI 2013 - 6 godz.
21 XI, godz. 14.30-16.00
28 XI, godz. 14.30-17.45 (z przerwą 15 min.)

XII 2013 - 6 godz.
5.XII, godz. 14.30-16.00
12.XII, godz. 16.15-17.45
19.XII, godz. 14.30-16.00

I 2014 - 4 godz. (1 termin)
data do uzgodnienia (w tym terminie certyfikat ukończenia kursu + materiały na CD-ROM)

ZAPISY na szkolenie - w czwartek 14.11.2013 na wykładzie, oraz od piątku 15.11.2013 do środy 20.11.2013 włącznie, w godz. 9.00-13.00. Przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w dniu 21.XI. należy złożyć w biurze projektu wypełniony wniosek, którego wzór Koordynator ds. dydaktycznych wywiesi w najbliższym czasie wraz z Regulaminem na stronie WWW projektu.

Szkolenie z autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych - 6 godz.

Terminy:
GRUPY A,B,C,D (po 10 osób, razem ok. 40 osób)
czwartki - sala 201, piątki - sala 9

Autoprezentacja - 2 godz.
A - czwartek 21.XI 18.00-19.30
B - piątek 22.XI 7.45-9.15
C - czwartek 28.XI 18.00-19.30
D - piątek 29.XI 7.45-9.15

Negocjacje - 2 godz.
A - czwartek 5.XII 18.00-19.30
B - piątek 6.XII 7.45-9.15
C - czwartek 12.XII 18.00-19.30
D - piątek 13.XII 7.45-9.15

Zagadnienia prawne - 2 godz., 4 terminy terminy styczniowe - do uzgodnienia (w tych terminach certyfikat ukończenia kursu)

ZAPISY na szkolenie do konkretnej grupy A-D będą trwały od piątku 15.11.2013 do środy 20.11.2013 włącznie, w godz. 9.00-13.00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po zapełnieniu limitu 10 osób w danej grupie należy wybrać inną wolną. Po zapełnieniu wszystkich grup A-D o przyjęciu na kurs dodatkowych osób decyduje Koordynator ds. dydaktycznych w porozumieniu z instruktorką kursu. Przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w dniu 21.XI. należy złożyć w biurze projektu wypełniony wniosek, którego wzór Koordynator ds. dydaktycznych wywiesi w najbliższym czasie wraz z Regulaminem na stronie WWW projektu.

UWAGA! Zapraszamy do udziału w szkoleniach również te osoby, które pojawiły się na IV roku studiów zamawianych dopiero w październiku 2013 r. Po zapisaniu się do projektu one również mogą wziąć udział w szkoleniach i wykładach w 7 semestrze.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

07.11.2013

Publikujemy ostateczną listę w formacie PDF , w której podane są daty wyrejestrowania z ubezpieczenia ZUS po zakończeniu praktyk IOP w roku 2012 i 2013 oraz staży w 2013 r. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie z dnia 30.08.2013 r. oczekujemy od uczestników Projektu dopilnowania we własnym interesie czynności ponownego zgłoszenia do ZUS z tytułu wcześniej posiadanego ubezpieczenia z datą, gdy ubezpieczenie przez PK wygasło.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

06.11.2013

Uprzejmie przypominam Koleżankom i Kolegom biorącym udział w Projekcie o konieczności uczęszczania na specjalistyczny kurs naukowo-technicznego języka angielskiego.

Regulamin zajęć mówi, że studentowi przysługuje prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze (w sumie 2 godzin lekcyjnych).

Po wyczerpaniu limitu dwóch usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach student ma obowiązek powiadomić Koordynatora ds. dydaktycznych Projektu, który podejmie decyzję o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu kolejnej nieobecności po rozpoznaniu przypadku i zasięgnięciu opinii lektora.

Przypominam, że student, który przekroczył dopuszczalną liczbę nieobecności nie będzie uczestniczył w zajęciach Kursu lub nie będzie robił postępów w nauce, może zostać skreślony z listy uczestników Kursu. Przerwanie kursu przez studenta może być podstawą do wystąpienia przez Politechnikę Krakowską o zwrot kosztu Kursu. Szacunkowy koszt Kursu wynosi 2500 zł.

Decyzję o zwrocie kosztu przez uczestnika Kursu podejmuje Koordynator Projektu. Od decyzji Koordynatora Projektu studentowi przysługuje odwołanie do Prodziekana ds. kierunku Informatyka, którego decyzja jest ostateczna.
REGULAMIN N/T J. ANGIELSKIEGO

Mieczysław Zając
Koordynator ds. dydaktycznych

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI: 06.11.2013-30.10.2014     23.01.2013-05.11.2013     01.10.2012-22.01.2013     01.03.2012-30.09.2012     01.07.2011-29.02.2012     01.03.2011-30.06.2011      01.10.2010-01.03.2011