AKTUALNOŚCI 01.07.2011-29.02.2012

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

29.02.2012

Informujemy, iż na wnioski stypendialne czekamy do końca bieżącego tygodnia.

KOMUNIKAT- KURS PLC

29.02.2012

Informujemy o zaplanowanym teście sprawdzającym wiedzę z zakresu wstępnych wiadomości dotyczących sterowników PLC. Test odbędzie się w tygodniu rozpoczynającym się 12 marca. Zakres materiału obejmuje informacje podane podczas zajęć wstępnych i opisanych w rozdziałach 1-5 w książce "Wstęp do programowania sterowników PLC". Wynik testu jest składową oceny końcowej Kursu.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

20.02.2012

Dostępną są już informacje na temat konkursów stypendialnych w semestrze letnim. Ogłoszenie to, wraz z aktualnym wnioskiem stypendialnym, znajdują się także w dziale  stypendia, w zakładce dokumenty stypendialne- rok akademicki 2011/12.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

20.02.2012

W dziale  dokumenty, zakładce "wykładnia regulaminu stypendialnego", zamieszczono wykładnie regulaminu stypendialnego na semestry 3 (edycja II) i 5 (edycja I).

KOMUNIKAT- KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

15.02.2012

Przypominamy, iż zajęcia z Panią mgr Anną Muranty w tym tygodniu (do 17.02) nie odbędą się. Informacja dotyczy grup: środa 16.15-18.45, 18.45-21.15, oraz czwartek 10.00-12.30, 15.15-17.45

KOMUNIKAT- KURS CISCO

15.02.2012

Pan Marcin Gomółka, w związku z zamiarem uczestnictwa w kursie CISCO, proszony jest o zgłoszenie się do Biura Projektu w celu podpisania deklaracji przystąpienia do projektu (przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę).

KOMUNIKAT- KURS PLC

15.02.2012

W związku z rezygnacją kilku osób zakwalifikowanych na kurs PLC podjęto decyzję o kwalifikacji osób z listy rezerwowej: Jeleń Damian, Skrzypczak Michał, Górecki Bartosz oraz Zbojak Rafał. Oznacza to także przesunięcie osób znajdujących się na kolejnych miejscach na liście rezerwowej na jej początek.

Jednocześnie prosimy aby osoby które zostały już zakwalifikowane a nie chcą uczestniczyć w zajęciach Kursu poinformowały jak najszybciej o swojej decyzji Biuro Projektu (Pokój 200B).

KOMUNIKAT- KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14.02.2012

Informujemy, iż zajęcia z Panią mgr Anną Muranty w tym tygodniu (do 17.02) nie odbędą się.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

14.02.2012

Prosimy o zapoznanie się z poprawionymi przydziałami do grup na zajęcia kursu języka angielskiego dla I roku oraz II roku kierunku INFORMATYKA. Listy dostępne są także w dziale kursy.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

10.02.2012

Prosimy o zapoznanie się z przydziałami do grup na zajęcia kursu języka angielskiego dla I roku oraz II roku kierunku INFORMATYKA.

KOŁO NAUKOWE

31.01.2012

Dostępna jest już lista z punktami za uczestnictwo w Kole IT w semestrze zimowym. Dokument ten znajduje się także w dziale  koło naukowe.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW II ROKU

26.01.2012

Zajęcia z Panią mgr Anną Muranty w dniu 27.01.2012 odbędą się w normalnym terminie.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

25.01.2012

Komisja Rekrutacyjna na podstawie Regulaminu i wniosków studentów ustaliła listy uczestników kursów specjalistycznych PLC/CISCO. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu!

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

21.01.2012

Informujemy, że dr inż. Mieczysław Drabowski zakończył pracę na swoim stanowisku. Wniósł duży wkład pracy w dotychczasową realizację Projektu. Nowym Koordynatorem ds. dydaktycznych został dr inż. Krzysztof Schiff, który podjął swoje obowiązki od dnia 20 stycznia 2012 - życzymy powodzenia!

ZDJĘCIA Z WYKŁADU

19.01.2012

W dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu dr hab. Krzysztofa Szkatuły, prof. PAN ,który odbył się 18 sycznia 2012.
Dla zainteresowanych dostępny jest także tekst wykładu .

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

19.01.2012

Dostępne są już listy obecności na wykładzie zapraszanym w dniu 18.01.2012 I roku oraz II roku. Listy dostępne są także w dziale stypendia. Obecności brane są pod uwagę w stypednium odpowiednio w semestrze 2 i 4.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

17.01.2012

Okres naboru na bezpłatny kurs naukowo-technicznego języka angielskiego dla studentów I roku został przedłużony do dnia 20.01.2012. Udział w kursie na studiach zamawianych na kierunku Informatyka jest OBOWIĄZKOWY. Prosimy o zapisywanie się wszystkich osób posiadających obecnie status studenta, tak aby umożliwić nam zakup dla Państwa odpowiedniej liczby podręczników, które uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie.

PLANOWANE WYKŁADY

13.11.2011

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład. Tym razem naszym gościem będzie dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. PAN, który przedstawi wykład pt:„Złożoność obliczeniowa zadań i algorytmów optymalizacji dyskretnej”.

Miejsce: 18 stycznia 2012 o godzinie 17:00 w Auli 4 budynku WIEiK Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie

PLAKAT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

12.01.2012

W poniedziałek 16.01.2012 w godz. 16.00-16.30 w A4 odbędzie się zebranie informacyjne przed rekrutacją na kursy PLC/CISCO.

Informujemy także iż dostępny jest już regulamin kursów PLC i CISCO.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

11.01.2012

Apel do studentów i studentek I i II roku na kierunku zamawianym Informatyka (PDF) .

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

11.01.2012

I i II ROK - Zapisy na OBOWIĄZKOWY kurs naukowo-technicznego języka angielskiego w dniach 11-17.01.2012.
UWAGA: z II roku zapraszamy tylko studentów dotychczas nie zapisanych (PDF) .
Regulamin

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

11.01.2012

II ROK - Zapisy na kursy informatyczne PLC i CISCO w dniach 17-20.01.2012 (PDF) .
Regulamin kursów PLC i CISCO.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

22.12.2011

życzenia

ZDJĘCIA Z WYKŁADU PANA PIOTRA SIWKA

13.12.2011

W dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu Pana Piotra Siwka ,który odbył się 7 grudnia 2011.

ZMIANY NA STRONIE

13.12.2011

Chcąc ułatwić Państwu nawigację na naszej stronie wprowadziliśmy drobne zmiany związane z dokumentami. Od chwili obecnej w dziale dokumenty znaleźć będzie można wyłącznie dokumenty ogólne i regulaminy. Dokumenty stypendialne (wnioski, oceny, listy itp.) znajdować się będą w dziale stypendia.

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

9.12.2011

Dostępne są już listy obecności na wykładzie zapraszanym w dniu 7.12.2011 dla I roku oraz II roku. Listy dostępne są także w dziale stypendia. Obecności brane są pod uwagę w stypednium odpowiednio w semestrze 2 i 4.

PLANOWANE WYKŁADY

30.11.2011

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład. Tym razem naszym gościem będzie Pan Piotr Siwek z firmy Mitsubishi Electric Europe, który przedstawi wykład pt:„Technologia informatyki w nowoczesnych systemach zarządzania i realizacji produkcji”.

Miejsce: 7 grudnia 2011 o godzinie 17:00 w Auli 4 budynku WIEiK Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie

PLAKAT

Prosimy o niezawodne przybycie na środowe spotkanie wszystkie osoby z I roku, które brały chociaż raz udział w zajęciach wyrównawczych, ale nie dopełniły wszystkich formalności związanych z udziałem w projekcie. Przed spotkaniem będzie okazja aby uzupełnić dokumentację w biurze projektu (pok. 200B).

Podobny apel o przybycie na wykład i zapisanie się do projektu POKL studiów zamawianych na kierunku Informatyka kierujemy do wszystkich nowych studentów wpisanych w bieżącym semestrze na II rok studiów.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

22.11.2011

Trwa wypłata stypendiów projektu dla I i II roku za miesiące październik i listopad 2011.

W tym tygodniu rozpoczynamy rozprowadzanie dwóch podręczników dla uczestników kursu naukowo-technicznego języka angielskiego (na II roku). Na zajęciach, za osobistym potwierdzeniem odbioru. Podręczniki są bezpłatne, ale podlegają zwrotowi w przypadku przerwania przez studenta nauki na kursie. W przyszłości mamy dla Państwa w planie jeszcze jeden podręcznik na poziomie bardziej zaawansowanym.

Na dzień 7.12.2011 (środa) planujemy kolejny wykład z projektu (przedstawiciel firmy Mitsubishi). Temat, miejsce i godzina zostaną podane w odrębnym komunikacie. Postaramy się aby nie było kolizji z zajęciami. Będą listy obecności, oddzielne dla I i II roku - wykład jest punktowany w następnym konkursie stypendialnym.

UWAGA: Osoby, które nie złożyły dotąd deklaracji uczestnictwa w projekcie, nie mogą brać udziału w zajęciach przewidzianych dla jego uczestników i finansowanych z projektu POKL dla studiów zamawianych. Finansowanie projektu do 2015 roku zależy od liczby uczestników, a korzyści jakie mogą wszyscy Państwo odnieść z rozszerzonego programu studiów zamawianych są bardzo wymierne. Proszę bardzo wszystkie niezdecydowane osoby o szybkie zapisanie się do Projektu (w biurze, pok. 200B).

Koordynator

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

29.10.2011

W dziale  dokumenty zamieszczono wykładnię regulaminu stypendialnego na semestry 2 i 4.

KONKURSY STYPENDIALNE

26.10.2011

W dziale  dokumenty ukazały się listy stypendystów dla I i II roku.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

21.10.2011

Termin składania wniosków stypendialnych dla studentów I roku (uczestników Projektu) został przedłużony do 25.10.2011 (wtorek) godz. 14.00.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

17.10.2011

Proszę o zgłoszenie się do mnie uczestników Projektu:
Tomasz Poraszka, Mateusz Sawa, Kamil Czerwiński, Krzysztof Klisiewicz
w sprawie kursu nauk.- techn. języka angielskiego.

KONKURSY STYPENDIALNE

14.10.2011

Dostępną są już informacje na temat konkursów stypendialnych w semestrze zimowym. Ogłoszenie to, wraz z aktualnym wnioskiem stypendialnym, znajdują się także w dziale  dokumenty, w zakładce dokumenty stypendialne- rok akademicki 2011/12.

JAK POWSTAWAŁ FILM 3D "BITWA WARSZAWSKA 1920"

10.10.2011

Kino Odkrywców Historii zaprasza na kolejne spotkanie.
12 października zapraszamy na film "Bitwa Warszawska w 3D" w reż. Hanny Polak i Rafała Pogody.
Film pokazuje jak powstawał najnowszy film Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”. Wypowiadają się m.in. reżyser J. Hoffman i odtwórca roli marszałka Piłsudskiego Daniel Olbrychski.
Po filmie dyskusja z twórcą filmu Rafałem Pogodą.

Miejsce: 12 października, godz. 19.00 – Kraków, kino przy ul. Krowoderskiej 8, Polska YMCA.

PLAKAT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

09.10.2011

Dotyczy: uczestników projektu uczęszczających na zajęcia kuru naukowo-technicznego języka angielskiego, którzy w semestrze mieli więcej niż 1 nieobecność nieusprawiedliwioną (niezgodnie z podpisanym zobowiązaniem).

Studenci, którzy oddali tłumaczenie z opóźnieniem (do 1 tygodnia) uzyskali zaliczenie I semestru kursu (uznałem, że opóźnienie takie może zostać zaakceptowane i większość tych tłumaczeń dotyczyła stosunkowo dużej ilości tekstu):

Damian Jeleń
Paweł Korzeniak
Paweł Koźlak
Łukasz Obszyński
Tomasz Warsicki
Michał Bojarski
Adam Czerwiński
Monika Kołodziejczyk
Rafał Paszkowski

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI

05.10.2011

Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla aktualnej grupy dziekańskiej 14i rozpoczną się od przyszłego tygodnia (od 10.10.) – w tym tygodniu prowadzący jest na delegacji służbowej.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

04.10.2011

Dotyczy: uczestników Projektu uczęszczających na zajęcia kursu naukowo-technicznego języka angielskiego, którzy w semestrze mieli więcej niż 1 nieobecność nieusprawiedliwioną (niezgodnie z podpisanym zobowiązaniem).

Studenci, którzy zgodnie z KOMUNIKATEM z dnia 29.06.2011, oddali tłumaczenia do 30.09.2011 i uzyskali zaliczenie I semestru kursu:

Mateusz Bereda
Mateusz Chrząszcz
Waldemar Dubiel
Piotr Maciaszek
Jerzy Mańkowski
Szymon Rusiecki
Michał Skrzypczak
Krzysztof Tobiasz
Rafał Zbojak
Wojciech Biduś
Dominik Dusik
Dariusz Markiewicz
Wojciech Śliwa
Rafał Trzebuniak
Dawid Warmuz
Damian Zyngier

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

04.10.2011

W dziale  dokumenty ukazały się listy osób zakwalifikowanych do zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

WNIOSKI O STYPENDIUM

06.09.2011

Wnioski o stypendium prosimy składać po ogłoszeniu konkursu stypendialnego, zgodnie z Regulaminem, zamieszczonym na stronie w dziale  dokumenty.

KONKURS NA STANOWISKO PRACY- WYKŁADOWCA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dziale ogłoszenia ukazała się informacja na temat konkursu na wykładowcę języka angielskiego.

REKRUTACJA- TRYB PODAŃ

27.07.2011

Szanowni Kandydaci!

Uprzejmie informujemy, iż w terminie 27 - 29 lipca br. kandydaci na studia stacjonarne, którzy nie zostali przyjęci na wybrany przez siebie kierunek, a spełniają warunki rekrutacji i kryteria punktowe na innym wydziale, mogą złożyć dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie na wolne miejsca.

Wykaz kierunków dysponujących wolnymi miejscami - studia stacjonarne

Wzór podania

Wykaz kierunków na studiach niestacjonarnych, dysponujących wolnymi miejscami zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

29.06.2011

Dotyczy: uczestników Projektu uczęszczających na zajęcia kursu naukowo-technicznego języka angielskiego, którzy w semestrze mieli więcej niż 1 nieobecność nieusprawiedliwioną (niezgodnie z podpisanym zobowiązaniem).

Studenci ci, jako formę odrobienia opuszczonych zajęć, mają do wykonania tłumaczenie na język polski fragmentu oryginalnego angielskiego tekstu naukowego. Tekst ten jest do osobistego odbioru w Biurze Projektu od 30.06.2011 (za osobistym potwierdzeniem). Wielkość tekstu do tłumaczenia zależy od liczby nieusprawiedliwionych nieobecności.

Tłumaczenie tekstu należy wykonać do 30.09.2011. Do tego dnia należy oddać do Biura Projektu pobrany oryginalny tekst angielski i wydruk tłumaczenia na język polski.

Wykonanie powyższego zadania jest dla wskazanej kategorii osób konieczne do zaliczenia I semestru kursu.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI: 06.11.2013-30.10.2014     23.01.2013-05.11.2013     01.10.2012-22.01.2013     01.03.2012-30.09.2012     01.07.2011-29.02.2012     01.03.2011-30.06.2011      01.10.2010-01.03.2011