AKTUALNOŚCI 01.03.2011-30.06.2011

LISTA OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE PROF. RUTKOWSKIEJ

11.06.2011

W dziale dokumenty ukazała się lista obecności na wykładzie Prof. Danuty Rutkowskiej brana pod uwagę przy ustalaniu listy stypendystów na semestr 3.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU PROF. RUTKOWSKIEJ

11.06.2011

W dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu prof. dr hab. inż. Danuty Rutkowskiej ,który odbył się 8 czerwca 2011.

LISTA OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE PROF. KACPRZYKA

25.05.2011

W dziale dokumenty ukazała się lista obecności na wykładzie Prof. Janusza Kacprzyka brana pod uwagę przy ustalaniu listy stypendystów na semestr 3.

KOMUNIKAT WS. SPECJALISTYCZNEGO KURSU J. ANGIELSKIEGO

12.05.2011

W związku z niską frekwencją na zajęciach z naukowo-technicznego języka angielskiego w okresie świątecznym przypominamy studentom o podjętym na początku kursu zobowiązaniu do uczestnictwa i ukończenia kursu. Prosimy o pełną frekwencję na zajęciach do końca semestru.

LISTA OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE J.LASKOWSKIEGO

11.05.2011

W dziale dokumenty ukazała się lista obecności na wykładzie Pana Jacka Laskowskiego (IBM) brana pod uwagę przy ustalaniu listy stypendystów na semestr 3.

PLANOWANE WYKŁADY

10.05.2011

Serdecznie zapraszamy na wykład z prof. dr hab. inż. Danutą Rutkowską ,które odbędzie się 8 czerwca 2011 o godzinie 17:00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie . Plakat oraz informacje w dziale wykłady .

NOWELIZACJA REGULAMINU STYPENDIALNEGO

09.05.2011

Koordynator Projektu informuje jego uczestników, że dnia 08. maja 2011 r. został znowelizowany regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA.
Komunikat Koordynatora oraz znowelizowany regulamin stypendialny dostępne są w dziale dokumenty .

WYPŁATA STYPENDIÓW

09.05.2011

Stypendia projektu za miesiąc kwiecień zostały wypłacone.

PLANOWANE WYKŁADY

04.05.2011

Serdecznie zapraszamy na wykład z prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN Januszem Kacprzykiem,które odbędzie się 13 maja 2011 o godzinie 16:30 w Auli 1 budynku WIEiK Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie . Plakat oraz informacje w dziale wykłady .

NOWELIZACJA REGULAMINU STYPENDIALNEGO

11.04.2011

Koordynator Projektu informuje jego uczestników, że dnia 11. kwietnia 2011 r. został znowelizowany regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA.
Komunikat Koordynatora oraz znowelizowany regulamin stypendialny dostępne są w dziale dokumenty.

WYKŁADNIA REGULAMINU STYPENDIALNEGO- SEMESTR 3

11.04.2011

Wykładnia regulaminu stypendialnego dotycząca zasad przyznawania stypendiów studiów zamawialnych na kierunku Informatyka WIEiK PK w ramach projektu POKL-04.01.02-00-107/10,na semestr 3 dostępna jest w dziale dokumenty.

PLANOWANE WYKŁADY

11.04.2011

Serdecznie zapraszamy na planowane wykłady z Panem Jackiem Laskowskim (IBM Polska). Więcej informacji w dziale wykłady .

ZMIANA ADRESU BIURA PROJEKTU

04.04.2011

Informujemy o zmianie adresu biura projektu. Od dnia 04.04.2011 biuro projektu mieści się w budynku WIEiK (budynek 10-21), pokój 200B.

OGŁOSZENIE LISTY STYPENDYSTÓW

18.03.2011

Ogłoszenie listy stypendystów projektu na sem 2. roku 2010/11 (w dziale dokumenty).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

07.03.2011

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że pozostały ostatnie 2 dni na złożenie wniosku o stypendium z projektu na 2 semestr nauki. Stypendium w wysokości 1000 zł bedzie wypłacane przez 5 miesięcy (od lutego włącznie). Regulamin i wniosek w dziale DOKUMENTY. Biuro projektu przyjmuje wnioski do wtorku 8.03.2011 do godz. 16.00.

STYPENDIUM SEMESTR 2

01.03.2011

Ogłoszenie nowego konkursu na stypendia semestralne w projekcie (strona wydziału, tablica ogłoszeń na Wydziale). Wnioski o stypendia (2 strony według wzoru dla semestru 2) można składać do dnia 8.03.2011 włącznie. Dokument wraz z ewentualnymi załącznikami składamy i podpisujemy w Biurze Projektu w godz. 9.00-15.00, w obecności osoby, która odnotuje datę wpływu wniosku.
UWAGA! Przyznane stypendia będą przelewane na konto. Nazwę banku i numer konta trzeba podać na wniosku. Osoby nie posiadające konta muszą je sobie założyć. Wzór wniosku pdf PDF

KURS ANGIELSKIEGO

21.02.2011

Trwają zapisy do 8 grup na kurs naukowo-technicznego języka angielskiego. Zajęcia rozpoczynają zgodnie z planem zajęć od wtorku 22.02.2011. Proszę o jak najbardziej zrównoważony ilościowo skład grup i ułatwienie organizatorom podziału.

KURS ANGIELSKIEGO

21.02.2011

Od dzisiaj w biurze projektu uczestnicy kursu j. angielskiego odbierają za pokwitowaniem bezpłatne materiały do nauki (teczka + podręcznik). We wtorek i środe wydajemy materiały od 8.30 do 15.00 (najlepiej przed lub po zajęciach).

STYPENDIA

17.02.2011

Uruchomiona została procedura wypłaty stypendiów za styczeń 2011. Przewidywany termin wpłaty na konta stypendystów - środa, 23.02.2011. Wkrótce ogłoszony zostanie nowy konkurs stypendialny na semestr letni.

KURS ANGIELSKIEGO

12.02.2011

W drugim semestrze rozpoczyna się kurs naukowo-technicznego języka angielskiego. Terminy zajęć powinny być bezkolizyjne dla wszystkich grup. Zgłoszone osoby utworzą 8 grup 12-osobowych. Podział na grupy będzie tworzony niezależnie od podziału na grupy lektoratu z j.ang. Można się będzie zapisywać do jednej z nich. Zajęcia poprowadzą w tym semestrze trzy lektorki : mgr Iwona Kuźmińska, mgr Agnieszka Łyczko i mgr Elżbieta Szabat. W kolejnych semestrach skład prowadzących może zostać uzupełniony/rozszerzony. Wszyscy uczestnicy kursu dostaną podręczniki do nauki - w tym semestrze "English for Mathematics".

STYPENDIA

12.02.2011

Stypendia za styczeń 2011 r. powinny zostać wypłacone przed rozpoczęciem nowego semestru. Wkrótce potem zostanie ogłoszony nowy konkurs stypendialny. Stypendia za luty i marzec zostaną prawdopodobnie wypłacone łącznie.

STYPENDIA

11.01.2011

Stypendystów informujemy, że wszystkie stypendia projektu są ZWOLNIONE z podatku dochodowego !

PILNE DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA

4.01.2011

PILNE! Najlepiej odpowiedz od razu - najpóźniej do końca tygodnia (niedziela 9.01.2011, godz. 24.00 ). Wypełniamy teraz dla Ministerstwa PEFS (arkusz w programie do monitorowania projektów). Potrzebujemy od Państwa więcej danych niż posiadamy. Proszę wszystkich uczestników projektu o PILNE przesłanie emailem na adres "alp.pokl@gmail.com" krótkiego kwestionariusza. Temat emaila : PEFS. Odpowiadamy bezpośrednio w treści emaila, każda pozycja w odrębnej linii.

przykład:
(porównaj PDF poniżej, tabela nr 4, pozycje 1-2 oraz 5-19 zaznaczone znakiem "V" w kolumnie "Wypełnia uczestnik"; 12 - OBSZAR może być : miejski/wiejski; 19 - STATUS osoby na rynku pracy : zatrudniony/niezatrudniony).
1. Adam
2. Mickiewicz
5. 98122403456
...
12. wiejski
...
19. niezatrudniony

Tu jest pdf PDF , a tabela nr 4 z zakresem potrzebnych danych jest na jego końcu, na stronach 4-5. Dziekujemy za współpracę, umieszczenie info na forum grup/roku i jak najszybsze poinformowanie wszystkich koleżanek i kolegów. KOORDYNATOR

KURS ANGIELSKIEGO

03.01.2011

Na angielski zapisało sie ok. 95 osób. ZAPISUJEMY NADAL. Prosze pamietac, ze niechodzenie na angielski bedzie miało skutki w postaci gorszej pozycji w ubieganu sie o miejsce na kolejne zajęcia przewidziane w programie studiów zamawianych. Prosze przeczytać pod tym kątem także regulamin stypendialny.

PILNE- BRAKUJĄCE PODPISY

03.01.2011

Nadal brakuje kilku podpisów na dokumentach - PONAWIAM WEZWANIE DO OSOBISTEGO STAWIENIA SIE W BIURZE PROJEKTU STUDENTOW, KTORZY TEGO NIE ZROBILI pod groźbą nieuwzględnienia na oficjalnej liście uczestników projektu wysyłanej na dniach do Ministerstwa.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI: 06.11.2013-30.10.2014     23.01.2013-05.11.2013     01.10.2012-22.01.2013     01.03.2012-30.09.2012     01.07.2011-29.02.2012     01.03.2011-30.06.2011      01.10.2010-01.03.2011