AKTUALNOŚCI 01.10.2010-01.03.2011

KURS ANGIELSKIEGO

21.02.2011

Trwają zapisy do 8 grup na kurs naukowo-technicznego języka angielskiego. Zajęcia rozpoczynają zgodnie z planem zajęć od wtorku 22.02.2011. Proszę o jak najbardziej zrównoważony ilościowo skład grup i ułatwienie organizatorom podziału.

KURS ANGIELSKIEGO

21.02.2011

Od dzisiaj w biurze projektu uczestnicy kursu j. angielskiego odbierają za pokwitowaniem bezpłatne materiały do nauki (teczka + podręcznik). We wtorek i środe wydajemy materiały od 8.30 do 15.00 (najlepiej przed lub po zajęciach).

STYPENDIA

17.02.2011

Uruchomiona została procedura wypłaty stypendiów za styczeń 2011. Przewidywany termin wpłaty na konta stypendystów - środa, 23.02.2011. Wkrótce ogłoszony zostanie nowy konkurs stypendialny na semestr letni.

KURS ANGIELSKIEGO

12.02.2011

W drugim semestrze rozpoczyna się kurs naukowo-technicznego języka angielskiego. Terminy zajęć powinny być bezkolizyjne dla wszystkich grup. Zgłoszone osoby utworzą 8 grup 12-osobowych. Podział na grupy będzie tworzony niezależnie od podziału na grupy lektoratu z j.ang. Można się będzie zapisywać do jednej z nich. Zajęcia poprowadzą w tym semestrze trzy lektorki : mgr Iwona Kuźmińska, mgr Agnieszka Łyczko i mgr Elżbieta Szabat. W kolejnych semestrach skład prowadzących może zostać uzupełniony/rozszerzony. Wszyscy uczestnicy kursu dostaną podręczniki do nauki - w tym semestrze "English for Mathematics".

STYPENDIA

12.02.2011

Stypendia za styczeń 2011 r. powinny zostać wypłacone przed rozpoczęciem nowego semestru. Wkrótce potem zostanie ogłoszony nowy konkurs stypendialny. Stypendia za luty i marzec zostaną prawdopodobnie wypłacone łącznie.

STYPENDIA

11.01.2011

Stypendystów informujemy, że wszystkie stypendia projektu są ZWOLNIONE z podatku dochodowego !

PILNE

4.01.2011

PILNE! Najlepiej odpowiedz od razu - najpóźniej do końca tygodnia (niedziela 9.01.2011, godz. 24.00 ). Wypełniamy teraz dla Ministerstwa PEFS (arkusz w programie do monitorowania projektów). Potrzebujemy od Państwa więcej danych niż posiadamy. Proszę wszystkich uczestników projektu o PILNE przesłanie emailem na adres "alp.pokl@gmail.com" krótkiego kwestionariusza. Temat emaila : PEFS. Odpowiadamy bezpośrednio w treści emaila, każda pozycja w odrębnej linii.

przykład:
(porównaj PDF poniżej, tabela nr 4, pozycje 1-2 oraz 5-19 zaznaczone znakiem "V" w kolumnie "Wypełnia uczestnik"; 12 - OBSZAR może być : miejski/wiejski; 19 - STATUS osoby na rynku pracy : zatrudniony/niezatrudniony).
1. Adam
2. Mickiewicz
5. 98122403456
...
12. wiejski
...
19. niezatrudniony

Tu jest pdf PDF , a tabela nr 4 z zakresem potrzebnych danych jest na jego końcu, na stronach 4-5. Dziekujemy za współpracę, umieszczenie info na forum grup/roku i jak najszybsze poinformowanie wszystkich koleżanek i kolegów. KOORDYNATOR

KURS ANGIELSKIEGO

03.01.2011

Na angielski zapisało sie ok. 95 osób. ZAPISUJEMY NADAL. Prosze pamietac, ze niechodzenie na angielski bedzie miało skutki w postaci gorszej pozycji w ubieganu sie o miejsce na kolejne zajęcia przewidziane w programie studiów zamawianych. Prosze przeczytać pod tym kątem także regulamin stypendialny.

pilne

03.01.2011

Nadal brakuje kilku podpisów na dokumentach - PONAWIAM WEZWANIE DO OSOBISTEGO STAWIENIA SIE W BIURZE PROJEKTU STUDENTOW, KTORZY TEGO NIE ZROBILI pod groźbą nieuwzględnienia na oficjalnej liście uczestników projektu wysyłanej na dniach do Ministerstwa.

LOGO

21.12.2010

Minikonkurs na LOGO nie zainteresował uczestników projektu - a szkoda. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie w październiku 2011.

INFORMACJA

21.12.2010

Wpłynęła na nasze konto długo oczekiwana pierwsza transza środków z MNiSW. Postarajmy się RAZEM, aby je najlepiej wykorzystać z korzyścią dla studentów i Wydziału.

PILNE

20.12.2010

Proszę o PILNE (przed świętami !!!) zgłoszenie się do biura projektu W GODZ. 9.00-13.00 student(ek)/(ów) : CHMIELEWSKI PIOTR, FEDKO SŁAWOMIR, GORGOŃ ANDRZEJ, KAWA ALEKSANDRA, KOŁODZIEJCZYK RAJMUND, PAKIET RAFAŁ, SZAŁANKIEWICZ GRZEGORZ, WINIARSKI MAREK. W razie niemożliwosci przyjscia w tym czasie proszę o kontakt z emailem lub telefonicznie (691-960-629) z koordynatorem. Biuro będzie otwarte również w dn. 27-30.12.2010, ale trzeba się umówić.

PILNE

17.12.2010.

PILNE !!! Na naukowo-techniczny język angielski zapisała się do dzisiaj nieco ponad połowa uczestników. Odpowiadaliśmy na wiele szczegółowych pytań, rozproszyliśmy wiele wątpliwości i obaw. Można nadal pytać o szczegóły osobiście i emailem (na adres koordynatora). Proszę też pytać koleżanki i kolegów, którzy już się zapisali. Ponieważ liczba zapisujących się od środy stale rosła, a kurs językowy jest jednym z najważniejszych zadań studiów zamawianych, PRZEDŁUŻAMY ZAPISY na dni 20-30.12.2010 r. w godz. 9.00-12.00. I piętro, pokoje 101a, 103). Rekrutację robimy z wyprzedzeniem, bo musimy mieć czas na zatrudnienie anglistów, podział na grupy, przygotowanie podziału godzin w semestrze letnim. Uwaga : budynek Houston (10-34) mieści się za Wydziałem Architektury.

STYPENDIA !

17.12.2010.

STYPENDIA ! Lista stypendialna jest już u pracownika, który robi wypłaty. Powinien zdążyć do środy 22.12. Dobra wiadomość jest taka, że lista obejmuje wypłatę stypendiów za trzy miesiące (X, XI, XII). Za niezawinioną przez nas zwłokę PRZEPRASZAMY.

KOMUNIKAT

17.12.2010.

KOMUNIKAT - Już teraz prosimy wszystkich o rezerwację czasu w kalendarzu na styczeń. Dnia 21 stycznia 2011 (w piątek!) o godz. 17.00 INAUGURACYJNY WYKŁAD naszego projektu pt. "Komputerowe modele mózgu jako droga do poznania tajników umysłu" wygłosi znakomity uczony - Pan Profesor RYSZARD TADEUSIEWICZ. Miejsce: Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17. Gospodarzem spotkania będzie Pan Prof. Piotr Kulczycki, koordynator ds. nauki projektu. Do tematu powrócimy w styczniu.

UWAGA!

14.12.2010

UWAGA! - Ogłaszamy REKRUTACJĘ na specjalistyczny kurs naukowo-technicznego JĘZYKA ANGIELSKIEGO (6 semestrów, od sem. 2, w sumie 180 h). Kurs jest całkowicie BEZPŁATNY, ale i OBOWIAZKOWY dla wszystkich uczestników projektu.
W celu ZAPISANIA SIĘ na kurs należy zgłosić sie w dniach 15-17.12.2010 r. w godz. 9.00-12.00 do biura projektu (Pani Anna Lipczyńska-Pawlik, Houston, Ip., pok.101a) i podpisać zobowiązanie jego ukończenia. Zobowiązanie jest uzgodnione z prawnikiem PK i jest niezbędnym warunkiem udziału w kursie.
Przy okazji niektórzy uczestnicy projektu będą wreszcie mieli okazję (i obowiązek!) uzupełnienia braków w dokumentacji. ZAPRASZAMY!
KOMENTARZ Koordynatora z dn. 15.12.2010 r. : w odpowiedzi na zapytania studentów wyjaśniam, że zebranie wyżej wymienionych zobowiązań jest działaniem rutynowym i PK będzie występować o zwrot kosztów kursu tylko w przypadkach uzasadnionych dwoma występującymi łącznie okolicznościami :
1. przerwaniem kursu przez beneficjenta
2. brakiem uznania przez MNiSW za koszt kwalifikowalny kosztów kursu przerwanego przez beneficjenta.
We wszystkich indywidualnych sytuacjach związanych z tokiem studiów (zmiana kierunku/uczelni, urlop dziekański itp.) student studiów zamawianych zwraca się do Dziekana WIEiK, który podejmuje decyzję.

KOMUNIKAT

14.12.2010

KOMUNIKAT - Koordynator ogłasza MINI-KONKURS na LOGO projektu. Zasady konkursu:
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczestnicy projektu. Powierzchnia LOGO max. 25 cm kwadratowych. Liczba kolorów: optymalna - 2, maksymalna - 4. LOGO może ale nie musi zawierać hasło projektu "Spotkajmy się na Informatyce". Termin zgłaszania projektów w formacie JPG (emailem na adres zk@pk.edu.pl) : 18.12.2010 r., godz. 24.00. Rozstrzygnięcie: 20.12.2010 r., godz. 12.00. Wyniki na stronie projektu. Nagroda ufundowana przez Koordynatora: najnowszy bestseller "Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989" (wyd. 2010).
Odwołania - nie przewidziane. Organizator rezerwuje sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zwycięski projekt ma szansę realizacji jako LOGO przyjęte w projekcie. Prawa do LOGO przechodzą wówczas na organizatora.

DLA STYPENDYSTÓW

14.12.2010

DLA STYPENDYSTÓW: procedura utknęła na uczelni, ponieważ pracownik projektu oczekiwał na uprawnienie dostępu do uczelnianego systemu przetwarzania danych. Jutro powinien uzyskać dostęp od administratora.

INFORMACJA

6.12.2010

Dzisiaj została uruchomiana procedura wypłaty stypendiów z projektu. Na razie za miesiąc październik. Zbieżność ze św. Mikołajem jest przypadkowa, chociaż ... ;)

INFORMACJA

5.12.2010

W najbliższym tygodniu rozpoczniemy rekrutację uczestników na kurs naukowo-technicznego języka angielskiego. Kurs będzie trwał przez 6 semestrów, po 30 h na semestr. Program kursu będzie dostosowany do profilu studiów. Jest to najkosztowniejsze i trwajšce najdłużej zadanie projektu. W zajęciach powinni brać udział WSZYSCY uczestnicy projektu studiów zamawianych. Rekrutacja na kurs, przeprowadzana przez koordynatora ds. dydaktycznych, będzie polegać na podpisaniu w biurze projektu indywidualnego zobowišzania do regularnej obecności na zajęciach. Przy okazji postaramy się uzupełnić zauważone braki w dokumentacji u niektórych osób. Szczegóły przedstawimy w kolejnym komunikacie.

INFORMACJA

22.11.2010

Ministerstwo podpisało umowy o dofinansowaniu studiów zamawianych na naszym Wydziale (Informatyka, Energetyka). Czekamy na wpłatę na konto projektu pierwszej transzy.

KOMUNIKAT 3

3.11.2010

KOMUNIKAT 3: Termin wypłaty przyznanych stypendiów nie został jeszcze ustalony - oczekujemy na ważną decyzję Ministerstwa.

KOMUNIKAT 2

3.11.2010

KOMUNIKAT 2: Po reorganizacji grup przez Dziekana musimy ponownie zweryfikować uczestników projektu i stypendystów, aby wykluczyć tzw. "martwe dusze". Jeżeli ktoś nie znalazł się na nowych listach a złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i bierze w nim w jakiejkolwiek formie udział (zajęcia wyrównawcze, stypendia), to powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Koordynatorowi ds. dydaktycznych i pilnie ustalić swój status studenta w Dziekanacie (indeks, legitymacja), o co już wielokrotnie apelowaliśmy.

KOMUNIKAT 1

3.11.2010

KOMUNIKAT 1: Konflikty terminów zajęć studentów gr. 15i przydzielonych do pozostałych grup dotyczą zajęć wyrównawczych prowadzonych przez dr Zajęcką (MAT, wtorek) oraz dra Duraja (FIZ, czwartek). Wykładowcy zostali powiadomieni pocztą. Proszę przygotować dla nich propozycje wolnych terminów i sal (najlepiej zwolnionych w planie zajęć gr 15i). Proszę pamiętać, że wykładowcy mają swoje terminy i inne zajęcia. Potrzebna będzie współpraca wszystkich zainteresowanych.

UWAGA!

UWAGA! Zmiany ilości i składu grup dziekańskich nie pociągają za sobą zmiany numeracji i liczebności grup na zajęciach wyrównawczych. W przypadku konfliktów terminów zajęć u studentów gr 15i proszę w porozumieniu z wykładowcami zajęć wyrównawczych znależć nowe terminy dla tych zajęć (wykorzystując zwolnione terminy i sale). Do wykładowców wystosuję odpowiedni komunikat w tej sprawie. Wszelkie problemy proszę sygnalizować Koordynatorowi ds. Dydaktycznych - dr. inż. M. Drabowskiemu (drabowski@pk.edu.pl).

UWAGA!

UWAGA! Po przeanalizowaniu list obecności na zajęciach wyrównawczych z MATEMATYKI i FIZYKI okazało się, że część osób zakwalifikowanych, na te zajęcia pomimo deklaracji uczestniczenia w projekcie nie wypełnia swoich obowiązków.
Apelujemy o odpowiedzialnść i poważny stosunek do przyjętych zobowiązań i uczestniczenie w zadaniach przewidzianych w projekcie. Od tego zależy rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu, którego Państwo są w czasie całych studiów beneficjentami. Stąd apel o pełną frekwencję - z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych.

INFORMACJA

25.10.2010

odbyło się posiedzenie Stypendialnej Komisji Konkursowej. Komisja na podstawie Regulaminu rozpatrzyła złożone wnioski i przyznała 40 semestralnych stypendiów. 27.10.2010 został podpisany protokół z posiedzenia. Lista stydendystów zostanie wywieszona dziasiaj tj. 28.10.2010 r. w na tablicach ogoszeń w Dziekanacie oraz udostępniona w Internecie (wieczorem na tej stronie).

INFORMACJA

21.10.2010

W skład Komisji, jako przedstawiciel I roku Informatyki, wszedł Pan Piotr Betlej (starosta grupy 11i). Posiedzenie Stypendialnej Komisji Konkursowej w poniedziałek 25.10.2010 o godz. 11.00. Wyniki zostaną ogłoszone zgodnie z Regulaminem na tablicy informacyjnej i w Internecie (podane będą numery albumu, a nie nazwiska).

PILNE!

[18.10.2010 ]

Proszę podać mi emailem nazwisko delegata roku (najlepiej starosty) do stypendialnej komisji konkursowej. I proszę to zgłosić do Samorzšdu na Wydziale. Termin ostateczny : czwartek rano.

PIERWSZE WNIOSKI

[18.10.2010 ]

Wpłynęły pierwsze wnioski o stypendium. Pani Magdalena Płochacz proszona jest o kontakt w celu uzupełnienia wniosku.

OŚWIADCZENIA

[18.10.2010 ]

Brakuje ponad 20 oświadczeń uczestników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Proszę o pilny kontakt i uzupełnienie. Potrzebne do wniosku o stypendium, ale nie tylko.

AKTUALNOŚCI

[18.10.2010 ]

W projekcie jest już 136 uczestników !!! Pan Kukiełka proszony jest o kontakt w celu podpisania deklaracji (wypełnił tylko zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

[18.10.2010 ]

Osoby odbierające wnioski i terminy dużurów:

pn 18.10.2010 r. dr Zbigniew Kokosiński, budynek 10-34 (Houston), Ip., pok.103, godz. 10.00-12.00.

wt 19.10.2010 r. dr Zbigniew Kokosiński, budynek 10-34 (Houston), Ip., pok.103, godz. 10.45-12.00.

śr 20.10.2010 r. dr Mieczysław Drabowski, budynek WIEiK, IVp., pok. 410, godz. 11.00-12.30

oraz mgr Mateusz Dziedzic, budynek 10-34 (Houston), Ip., pok.103, godz. 12.30-14.00.

cz 21.10.2010 r. dr Zbigniew Kokosiński, budynek 10-34 (Houston), Ip., pok.103, godz. 10.00-12.00.

oraz mgr Mateusz Dziedzic, budynek 10-34 (Houston), Ip., pok.103, godz. 11.00-12.30.

pt 22.10.2010 r. dr Mieczysław Drabowski, budynek WIEiK, IVp., pok. 410, godz. 9.30-11.00.

STYPENDIA SEMESTRALNE

[15.10.2010 ]

Ogłoszenie konkursu na stypendia semestralne w projekcie (strona wydziału (już wisi), tablica ogłoszeń na Wydziale). Na złożenie wniosku o stypendium (według wzoru) będzie zgodnie z Regulaminem 7 dni kalendarzowych (do 22.10.2010 włącznie). Dokument podpisujemy w obecności osoby odbierającej wnioski, która odnotuje datę wpływu wniosku. UWAGA! Przyznane stypendia będą przelewane na konto. Nazwę banku i numer konta trzeba podać na wniosku. Osoby nie posiadające konta muszą je sobie założyć (wiele banków oferuje konta z opłatą zero złotych). Osoby, które nie podpisały poprawionego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych muszą to zrobić w momencie składania wniosku o stypendium (formularze będą na miejscu).

WAŻNE!

[11.10.2010 ]

Grupy 11i i 13i rozpoczynają zajęcia wyrównawcze z FIZYKI z prof. Sanetrą dopiero w CZWARTEK 14.10.2010 r. Pan Profesor ustali z Państwem dogodny dla wszystkich termin odbywania zajęć środowych (jest jakaś kolizja terminów zajęć). Można wziąć między innymi pod uwagę terminy zwolnione w planie zajęć przez grupę 13i (zaj. wyrównawcze z Matematyki i Fizyki).

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

[11.10.2010 ]

Początek zajęć wyrównawczych z Fizyki i Matematyki - grupy w terminach według podziału godzin: 11i, 12i, 14i, 15i (według list)

UWAGA !!! ZMIANY !!!: 1. Terminy zajęć wyrównawczych z Fizyki i Matematyki zaplanowane dla grupy 13i w planie zajęć są nieaktualne (będą tylko 4 grupy);
2. Na zajęcia z Matematyki grupa 13i będzie połączona z grupą 11i w poniedziałek i z grupą 12i we wtorek;
3. Na zajęcia z Fizyki grupa 13i będzie połączona z grupą 11i w środę czwartek - terminy zajęć jak grupa 11i;
4. Prowadzący zajęcia z Matematyki będą poproszeni o odpowiednią synchronizację tematyki zajęć grup 11i i oraz 12i, aby studenci z 13i nie mieli powtórzeń;
5. Listy zajęć będą publikowane sukcesywnie poczynając od najwcześniejszych. Proszę sprawdzić na listach poniżej.

INFORMACJA

[7.10.2010 ]

Wstępna informacja o projekcie, podpisanie deklaracji uczestnictwa i zgody na przetwarzanie danych osobowych (mamy na razie deklaracje 130 osób, jest jeszcze 10 miejsc - pozostałe osoby, które uzupełnią deklaracje znajdą się na liście rezerwowej)

UCZESTNICY

Roboczy kontakt z uczestnikami projektu w poniedziałki w sali A1 (co tydzień), czwartki w sali A3 (tygodnie parzyste) i piątki w sali A1 (tygodnie nieparzyste) po zajęciach całego I roku

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI: 06.11.2013-30.10.2014     23.01.2013-05.11.2013     01.10.2012-22.01.2013     01.03.2012-30.09.2012     01.07.2011-29.02.2012     01.03.2011-30.06.2011      01.10.2010-01.03.2011