Prof. dr hab. inż Stanisław Mazurkiewicz
pokój: 1/5 budynek 6c +48 (12) 628 33 66
stan@mech.pk.edu.pl
brak zdjęcia Badania własne: Mechanika doświadczalna, doświadczalna analiza naprężeń oraz odkształceń, rozwój metod elastooptycznych - izodyny, nowe możliwości z wykorzystaniem światła rozproszonego, własności mechaniczne tworzyw sztucznych, recycling, biomechanika, biomateriały, własności mechaniczne tkanki biologicznej, urządzenia i aparaty ortopedyczne, stabilizatory zewnętrzne
Konsultacje: wtorek: 11:00 - 12:00
czwartek: 9:00- 10:00