Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych - Politechnika Krakowska

PDF Drukuj Email

Przedmiot: Miernictwo cieplne

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 

DZIENNE STUDIA MAGISTERSKIE

 

SPECJALNOŚĆ:   Wszystkie specjalności

 

LABORATORIA: Pomiar temperatury: skale termometryczne, podział przyrządów – stykowe i bezstykowe (pirometry), nieelektryczne i elektryczne, termofarby, stożki Segera, termowizja. Wzorcowanie termometrów. Metodyka prowadzenia pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów w spoczynku i w ruchu. Metody kompensacyjna i wychyleniowa, korekcja temperatury odniesienia. Pomiar ciśnienia: Rodzaje ciśnień. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru ciśnienia. Charakterystyki teoretyczne i rzeczywiste czujników termometrycznych i manometrycznych. Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia. Indykacja maszyn cieplnych: Podział i budowa indykatorów. Rodzaje czujników ciśnień szybkozmiennych. Przetworniki położenia tłoka. Wykresy indykatorowe maszyn cieplnych i ich zastosowanie. Planimetry. Komputerowy układ indykacji. Pomiar wilgotności powietrza: Zjawiska fizyczne wykorzystywane w różnych typach przyrządów do pomiaru wilgotności. Higrometry i psychrometry. Wzorcowanie higrometrów. Pomiar wilgotności powietrza. Odczytywanie maksymalnego stopnia zawilżenia, temperatury punktu rosy, itp. z wykresów Moliera i Carriera. Wyznaczenie krzywej nasycenia ciecz-para: Kociołek Papina. Wyznaczenie zależności pomiędzy temperaturą i ciśnieniem wrzącej wody. Przyrządy do pomiaru stopnia suchości pary mokrej. Pomiar strumienia przepływającej substancji: Kryteria podziału przepływomierzy – liczniki przepływu, strumieniomierze, anemometry. Podstawy teoretyczne zwężkowego pomiaru strumienia płynu i tok obliczeń w oparciu o wyniki pomiarów. Pomiar strumienia objętości metodami całkowania bryły prędkości. Przepływomierze ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, Coriolisa i wibracyjne. Regulacja sieci. Zawory regulacyjno-pomiarowe. Regulacja sieci. Sposoby oszczędzania energii w układach wyposażonych w pompy z falownikiem. Inteligentne systemy sterowania sieciami. Badania wentylatorów: Podział, budowa i zasada działania wentylatorów. Wielkości charakterystyczne i wskaźniki bezwymiarowe. Rozkład ciśnień w przewodzie ssawnym i tłocznym. Charakterystyki wentylatorów. Współpraca szeregowa i równoległa. Współpraca wentylatora z siecią. Sposoby regulacji wydajności. Pomiar wielkości charakterystycznych. Sprawność wentylatora. Badania sprężarek tłokowych: Zasady działania różnego typu sprężarek (tłokowe, śrubowe, rotacyjne,itp.) i ich wykresy indykatorowe. Współczynniki charakterystyczne przestrzeni szkodliwej, dławienia, podgrzania i nieszczelności. Stopień dostarczania sprężarki. Bilans energetyczny  powietrznej sprężarki tłokowej. Badania sprężarek śrubowych: Sprawność energetyczna zespołu sprężarka-silnik napędowy. Metody pomiaru wydajności sprężarki. Ocena pracy sprężarki na podstawie wykresu indykatorowego. Bilans sprężarki śrubowej.

 

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr inż. Jerzy Żelasko

Jednostka organizacyjna:

Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5)

 

 

Programy