Życiorys

 

1942
- ur. we Lwowie
1965
- magister, Wydział Mechaniczny Politechniki ¦l±skiej
1965-1985
- Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
1972
- doktor, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej P¦
1985
- Instytut Odlewnictwa, Kraków
1986
- habilitacja, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej P¦
1986
- Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej
1990-1993
- prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Mechanicznym PK
1994-1996
- dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali PK
1996
- profesor tytularny
1996-2002
- prorektor ds. dydaktyki Politechniki Krakowskiej (dwie kadencje)
1998-2003
- oficjalny delegat Polski i przedstawiciel Ministerstwa Nauki w programie COST 522,
  członek Komitetu Zarz±dzaj±cego programem
2001
- czołonek ¦wiatowej Rady Programów Edukacyjnych w Inżynierii Materiałów
2002
- profesor zwyczajny
2002
- ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki
2003
- członek Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy
  o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii
2003-2006
- członek Sekcji Tworzyw Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN

 

Staże zagraniczne

1969-1970
- Centralne Laboratorium Badawcze Dalmine (Włochy), stypendysta ONZ
1979
- Massachusetts Institute of Technology (USA), wizytuj±cy naukowiec
1984-1985
- Centrum Metalurgiczne JOS (Nigeria), ekspert UNIDO-ONZ

 

Najważniejsze wyróżnienia

1985
- Złota Odznaka Zasłużonego dla Energetyki
1999
- Corporate Excellance Award 1999, Best International Technical Educator 1999
2000
- Nafen's International Fellow of the Millenium Year - 2000
2001
- Medal Edukacji
2001
- Złoty Krzyż Zasługi

 

Dorobek naukowy

    ·    autor lub współautor ponad 80 publikacji

    ·    autor 6 podręczników i skryptów

    ·    redaktor 6 wydawnictw materiałów konferencyjnych

    ·    główny autor 11 patentów