3. Praktyczne przykłady zastosowania DNS


3.1. Struktura sieci Politechniki Krakowskiej

Sieć akademicka na Politechnice Krakowskiej nie jest być może tak rozbudowana jak na Akademii Górniczo-Hutniczej, ale może posłużyć jako dobry przykład na strukturę tego typu sieci.

Cała sieć Politechniki, w której znajduje się ponad 600 komputerów, została podzielona na kilka podsieci, zgodnie z przyznanymi numerami IP klasy C (od 128 do 137, 140, 151, 152). Każdy z numerów IP przyznano innemu wydziałowi PK lub jednostce organizacyjnej. Trochę inaczej wygląda struktura logiczna domen (patrz plik konfiguracyjny /var/named/pk.edu.pl), które obejmują nieraz kilka ardesów IP klasy C lub wręcz wskazują pewne usługi jak np. serwer WWW, cache serwer WWW, FTP, gopher.

Trzy name server'y na PK to pk-siec.usk.pk.edu.pl, pobox.mech.pk.edu.pl i alpha.twins.pk.edu.pl.

Serwery pk-siec i alpha działają na programie BIND 4.3.9. Dla domeny pk.edu.pl primary name server'em jest pk-siec a alpha jest secondary name server'em (z wyjątkiem poddomeny mech.pk.edu.pl, gdzie primary name server'em jest pobox, zaś oba pozostałe pełnią funckję secondary name server'ów).

Wszystkie cache sever'y opisane są w pliku /var/named/named.cache do którego odwołanie znajduje się w głównym pliku konfiguracyjnym /var/named/named.boot.

3.2. Przykładowe pliki konfiguracyjne

Poniżej podano fragmenty plików konfiguracyjnych dla DNS'u Politechniki Krakowskiej. Część informacji została ocenzurowana przez administratorów ze względu na bezpieczeństwo.

Główny plik konfiguracyjny, /var/named/named.boot .

Widoczne są rozbicia konfiguracji dla poszczególnych podsieci lokalnych, zapisywane w innych plikach. Np. subnet.132. Fragment jednego z plików podano niżej.

;
; Boot file for domain name server pk-siec
; should be placed in /etc
; 
;
directory /var/named
cache   .             named.cache
;a to dla sunosow.... w teorii powinno pomagac na bug
;w nslookupie w SUN-OS 4.1.3
;ale raczej nie pomaga.... 
options fake-iquery

primary  0.0.127.in-addr.arpa    named.local
primary  pk.edu.pl         pk.edu.pl
primary  usk.pk.edu.pl       usk.pk.edu.pl

primary  oeto.pk.edu.pl       oeto.pk.edu.pl
primary  132.156.149.in-addr.arpa  subnet.132

primary  twins.pk.edu.pl      twins.pk.edu.pl
primary  129.156.149.in-addr.arpa  subnet.129

primary  edison.pk.edu.pl      edison.pk.edu.pl
primary  130.156.149.in-addr.arpa  subnet.130

primary  wis.pk.edu.pl       wis.pk.edu.pl
primary  131.156.149.in-addr.arpa  subnet.131
primary  134.156.149.in-addr.arpa  subnet.134

primary  wil.pk.edu.pl       wil.pk.edu.pl
primary  133.156.149.in-addr.arpa  subnet.133

primary  admin.pk.edu.pl      admin.pk.edu.pl
primary  128.156.149.in-addr.arpa  subnet.128

primary  biblos.pk.edu.pl      biblos.pk.edu.pl
primary  135.156.149.in-addr.arpa  subnet.135

primary  chemia.pk.edu.pl      chemia.pk.edu.pl
primary  137.156.149.in-addr.arpa  subnet.137

primary	 ifpk.pk.edu.pl	   ifpk.pk.edu.pl
primary	 151.156.149.in-addr.arpa  subnet.151

secondary mech.pk.edu.pl	   149.156.153.2	mech.pk.edu.pl
secondary 152.156.149.in-addr.arpa 	149.156.153.2	subnet.152
secondary 153.156.149.in-addr.arpa	149.156.153.2	subnet.153

; silniki
primary  140.156.149.in-addr.arpa  subnet.140
Wspomniany wyżej plik /var/named/subnet.132.
;
;   authoritative zone for    >> *.132.156.149.in-addr.arpa <<
;
;
; Osrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Krakowskiej
;
@    IN SOA pk-siec.oeto.pk.edu.pl. dnsadm.oeto.pk.edu.pl. 
			( 199604253 86400 7200 172800 86400 )

    IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

1    IN PTR oeto1.oeto.pk.edu.pl.
3    IN PTR oeto3.oeto.pk.edu.pl.
4    IN PTR oeto4.oeto.pk.edu.pl.
5    IN PTR oeto5.oeto.pk.edu.pl.
6    IN PTR oeto6.oeto.pk.edu.pl.
7    IN PTR oeto7.oeto.pk.edu.pl.
8    IN PTR oeto8.oeto.pk.edu.pl.
9	IN PTR p1269test.oeto.pk.edu.pl.
;10   IN PTR oetoewa.oeto.pk.edu.pl.
11   IN PTR petronela.oeto.pk.edu.pl.
12   IN PTR kunegunda.oeto.pk.edu.pl.
13   IN PTR honorata.oeto.pk.edu.pl.
14   IN PTR rysiek.oeto.pk.edu.pl.
16   IN PTR bubek.oeto.pk.edu.pl.
21   IN PTR rh1.oeto.pk.edu.pl.
22   IN PTR rh2.oeto.pk.edu.pl.
100	 IN PTR pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
101	 IN PTR p143a.oeto.pk.edu.pl.
102	 IN PTR p143b.oeto.pk.edu.pl.
103	 IN PTR p142a.oeto.pk.edu.pl.
104	 IN PTR p142b.oeto.pk.edu.pl.
105	 IN PTR p142c.oeto.pk.edu.pl.
106	 IN PTR p142d.oeto.pk.edu.pl.
107	 IN PTR p142e.oeto.pk.edu.pl.
108	 IN PTR p142f.oeto.pk.edu.pl.
109	 IN PTR p142g.oeto.pk.edu.pl.
110	 IN PTR p142h.oeto.pk.edu.pl.
111	 IN PTR p144a.oeto.pk.edu.pl.
151	 IN PTR zero.usk.pk.edu.pl.
152	 IN PTR riad.usk.pk.edu.pl.
153	 IN PTR Anetek.usk.pk.edu.pl.
252   IN PTR nserv.oeto.pk.edu.pl.
253   IN PTR matem.oeto.pk.edu.pl.
254   IN PTR rcisco.pk.edu.pl.

2	IN	PTR	oeto2.oeto.pk.edu.pl.
81	IN	PTR	cad1.oeto.pk.edu.pl.
82	IN	PTR	cad2.oeto.pk.edu.pl.
83	IN	PTR	cad3.oeto.pk.edu.pl.
84	IN	PTR	cad4.oeto.pk.edu.pl.
85	IN	PTR	cad5.oeto.pk.edu.pl.
86	IN	PTR	cad6.oeto.pk.edu.pl.
87	IN	PTR	cad7.oeto.pk.edu.pl.
88	IN	PTR	cad8.oeto.pk.edu.pl.
89	IN	PTR	cad9.oeto.pk.edu.pl.
90	IN	PTR	sekretar.oeto.pk.edu.pl.
91	IN	PTR	p140c.oeto.pk.edu.pl.
92	IN	PTR	p141.oeto.pk.edu.pl.
93	IN	PTR	rafal.oeto.pk.edu.pl.
94	IN	PTR	p140b.oeto.pk.edu.pl.
95	IN	PTR	cad10.oeto.pk.edu.pl.
96	IN	PTR	cad11.oeto.pk.edu.pl.
199	IN	PTR	p126.oeto.pk.edu.pl.
Plik konfiguracyjny /var/named/named.cache. Widać wpisy do root server'ów.
;
; initial cache data for domain name server pk-siec
;
; list of servers ...
;			99999999    IN NS NMS.CYF-KR.EDU.PL.
			99999999    IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS B.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS C.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS D.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS E.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS F.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS G.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS H.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS I.ROOT-SERVERS.NET.
			99999999    IN NS NS.INTERNIC.NET.

            99999999    IN NS COCOS.FUW.EDU.PL.
            99999999    IN NS FIZYK2.FUW.EDU.PL.  
            99999999    IN NS DANPOST.UNI-C.DK. 

; ... and their addresses
A.ROOT-SERVERS.NET.	99999999    IN A  198.41.0.4
H.ROOT-SERVERS.NET.	99999999    IN A  128.63.2.53
B.ROOT-SERVERS.NET.	99999999    IN A  128.9.0.107
C.ROOT-SERVERS.NET.	99999999    IN A  192.33.4.12
D.ROOT-SERVERS.NET.	99999999    IN A  128.8.10.90
E.ROOT-SERVERS.NET.	99999999    IN A  192.203.230.10
I.ROOT-SERVERS.NET.	99999999    IN A  192.36.148.17
NS.INTERNIC.NET.		99999999    IN A  198.41.0.4

;NMS.CYF-KR.EDU.PL.   99999999    IN A  149.156.1.3
COCOS.FUW.EDU.PL.    99999999    IN A  148.81.4.6
FIZYK2.FUW.EDU.PL.   99999999    IN A  148.81.4.16
DANPOST.UNI-C.DK.    99999999    IN A  129.142.6.64
Plik /var/named/named.local.
;
; named.local for domain name server pk-siec
;
@     IN  SOA  pk-siec.oeto.pk.edu.pl. dnsadm.oeto.pk.edu.pl. (
            199307091 86400 7200 172800 86400 )
      IN  NS   pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
1     IN  PTR  localhost.
Plik konfiguracyjny /var/named/usk.pk.edu.pl.
;
; hosts file for domain name server pk-siec
;
;   authoritative zone for   >> usk.pk.edu.pl <<
;
;========================================================================
@     IN  SOA  pk-siec.oeto.pk.edu.pl. dnsadm.oeto.pk.edu.pl. (
            199604054 86400 7200 172800 86400 )

      IN  NS   pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
      IN  NS   alpha.twins.pk.edu.pl.

      IN  MX   5 riad.usk.pk.edu.pl.
      IN  MX   10 pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
      IN  MX   20 alpha.twins.pk.edu.pl.

zero    IN  A   149.156.132.151
      IN  HINFO Zero		"TwinsOS 3.6.3.1pl43"

riad    IN  A   149.156.132.152
      IN  HINFO Riad		RiadOS

pk-siec  IN  CNAME pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
;cache   IN	CNAME riad.usk.pk.edu.pl.
Plik konfiguracyjny dla całej domeny .pk: /var/named/pk.edu.pl.
;   authoritative zone for    >> pk.edu.pl <<
;========================================================================
@    IN SOA pk-siec.oeto.pk.edu.pl. dnsadm.oeto.pk.edu.pl. (
        199604023 86400 7200 172800 86400 )

    IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

pk.edu.pl.	IN MX 10 riad.usk.pk.edu.pl.
     	IN MX 20 alpha.twins.pk.edu.pl.

mail      	IN MX 10 riad.usk.pk.edu.pl.
        IN MX 20 alpha.twins.pk.edu.pl.

; BITNET relay
*.bitnet.	IN MX 0 plearn.edu.pl.

; subdomains
;
;
; Osrodek Elektroniczne Techniki Obliczeniowej
; numery 149.156.132.0

oeto  IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

ftp	IN	CNAME	riad.usk.pk.edu.pl.
ns	IN	CNAME	riad.usk.pk.edu.pl.
ns2	IN	CNAME	pk-siec.usk.pk.edu.pl.
w3cache	IN	CNAME	riad.usk.pk.edu.pl.
;pk-siec.oeto.pk.edu.pl.	IN	A 149.156.132.100
www	IN	CNAME	riad.usk.pk.edu.pl.
gopher	IN	CNAME	pk-siec.oeto.pk.edu.pl.

institute.pk.edu.pl. IN MX 10 riad.usk.pk.edu.pl.
           IN MX 20 alpha.twins.pk.edu.pl.

rcisco	IN	A	149.156.130.254
	IN	A	149.156.132.254
	IN	A	149.156.129.254
	IN	A	149.156.133.254
	IN	A	149.156.134.254
	IN	A	149.156.3.40


admin  IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

; Pracownia L5 Wydz. Inz. Ladowej
; numery 149.156.129.0
twins  IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

; Wydzial Elektryczny
; numery 149.156.130
edison IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.


;Wydzial Inzynierii Ladowej
; 149.156.133  149.156.131
wil	 IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

;Wydzial Inzynierii Sanitarnej i Wodnej
; 149.156.134
wis	 IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

;Wydzial Architektury
;149.156.136
; 
; warch   IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
;    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

;Administracja
;
; pk-adm   IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
;    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

; Biblioteka
;
biblos   IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

mech	IN	NS pobox.mech.pk.edu.pl.
	IN	NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
	IN	NS alpha.twins.pk.edu.pl.

chemia	IN	NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
	IN	NS alpha.twins.pk.edu.pl.

ifpk  IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
    IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.

usk	IN NS pk-siec.oeto.pk.edu.pl.
	IN NS alpha.twins.pk.edu.pl.
;
; Numery podsieci 149.156 uzywane na PK
;
(...) - "ocenzurowane"

3.3. Przykładowe wyniki różnego typu zapytań (queries)

Poniżej podane zostały wyniki różnych zapytań przeprowadzonych przy użyciu programu nslookup (można również używać programu host).

Dla dokładnego poznania składni obu programów na końcu odpowiednio w Dodatku B i Dodatku C zamieszczono fragmenty man pages dla obu z nich.

Zapytanie typu A, pozwalające na odczytanie obecnego adresu Internetowego (jako argument podaje się nazwę komputera).

23 /home/others/pmj>nslookup
>
> set query=a
> pk-siec.usk.pk.edu.pl
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

Name:  pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100
Aliases: pk-siec.usk.pk.edu.pl
> 
Zapytanie typu NS o name sever'y dla podanej domeny (jako argumentu). Przeprowadzono przykładowe zapytania dla domen .pl, .edu.pl, .pk.edu.pl (w ostatniej widać dwa name server'y Politechniki).
> set q=ns
> pl.
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

Non-authoritative answer:
pl   nameserver = COCOS.FUW.EDU.pl
pl   nameserver = SUNIC.SUNET.SE
pl   nameserver = NMS.CYF-KR.EDU.pl
pl   nameserver = BILBO.NASK.ORG.pl

Authoritative answers can be found from:
COCOS.FUW.EDU.pl    internet address = 148.81.4.6
SUNIC.SUNET.SE internet address = 192.36.125.2
SUNIC.SUNET.SE internet address = 192.36.148.18
NMS.CYF-KR.EDU.pl    internet address = 149.156.1.3
BILBO.NASK.ORG.pl    internet address = 148.81.16.51
>
> edu.pl.
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

edu.pl nameserver = bilbo.nask.org.pl
edu.pl nameserver = cocos.fuw.edu.pl
edu.pl nameserver = alfa.camk.edu.pl
edu.pl nameserver = nms.cyf-kr.edu.pl
edu.pl nameserver = sunic.sunet.se
bilbo.nask.org.pl    internet address = 148.81.16.51
cocos.fuw.edu.pl    internet address = 148.81.4.6
alfa.camk.edu.pl    internet address = 148.81.25.1
nms.cyf-kr.edu.pl    internet address = 149.156.1.3
sunic.sunet.se internet address = 192.36.125.2
sunic.sunet.se internet address = 192.36.148.18
>
> pk.edu.pl
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

pk.edu.pl    nameserver = alpha.twins.pk.edu.pl
pk.edu.pl    nameserver = pk-siec.oeto.pk.edu.pl
alpha.twins.pk.edu.pl  internet address = 149.156.129.50
pk-siec.oeto.pk.edu.pl internet address = 149.156.132.100
>
Zapytanie typu SOA wypisujące informację na temat start-of-authority. Ciekawy efekt przynosi dla domeny (.) (root). Otryzmać można dzięki temu listę Root Name Server'ów. Widać również pola wpisów SOA omawiane w Rozdziale 2.4.3.
> set q=soa
> pl.
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

Non-authoritative answer:
pl
    origin = bilbo.nask.org.pl
    mail addr = hostmaster.nask.pl
    serial = 1996042600
    refresh = 86400 (1 day)
    retry  = 7200 (2 hours)
    expire = 3600000 (41 days 16 hours)
    minimum ttl = 86400 (1 day)

Authoritative answers can be found from:
pl   nameserver = COCOS.FUW.EDU.pl
pl   nameserver = SUNIC.SUNET.SE
pl   nameserver = NMS.CYF-KR.EDU.pl
pl   nameserver = bilbo.nask.org.pl
COCOS.FUW.EDU.pl    internet address = 148.81.4.6
SUNIC.SUNET.SE internet address = 192.36.125.2
SUNIC.SUNET.SE internet address = 192.36.148.18
NMS.CYF-KR.EDU.pl    internet address = 149.156.1.3
bilbo.nask.org.pl    internet address = 148.81.16.51
>
> .
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

Non-authoritative answer:
(root)
    origin = A.ROOT-SERVERS.NET
    mail addr = HOSTMASTER.INTERNIC.NET
    serial = 1996042500
    refresh = 10800 (3 hours)
    retry  = 900 (15 mins)
    expire = 604800 (7 days)
    minimum ttl = 86400 (1 day)

Authoritative answers can be found from:
(root) nameserver = A.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = B.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = C.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = D.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = E.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = F.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = G.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = H.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = I.ROOT-SERVERS.NET
(root) nameserver = NS.INTERNIC.NET
(root) nameserver = COCOS.FUW.EDU.PL
(root) nameserver = FIZYK2.FUW.EDU.PL
(root) nameserver = DANPOST.UNI-C.DK
A.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 198.41.0.4
B.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 128.9.0.107
C.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.33.4.12
D.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 128.8.10.90
E.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.203.230.10
F.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.5.5.241
G.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.112.36.4
H.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 128.63.2.53
I.ROOT-SERVERS.NET   internet address = 192.36.148.17
NS.INTERNIC.NET internet address = 198.41.0.4
COCOS.FUW.EDU.PL    internet address = 148.81.4.6
>
Zapytanie typu PTR (zapytanie tego typu zawsze stosuje się do adresu odwróconego w domenie .in-addr.arpa).
(6)|riad:~> nslookup
Default Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

> set q=ptr
> 152.132.156.149.in-addr.arpa
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

152.132.156.149.in-addr.arpa  name = riad.usk.pk.edu.pl
132.156.149.in-addr.arpa    nameserver = pk-siec.oeto.pk.edu.pl
132.156.149.in-addr.arpa    nameserver = alpha.twins.pk.edu.pl
pk-siec.oeto.pk.edu.pl internet address = 149.156.132.100
alpha.twins.pk.edu.pl  internet address = 149.156.129.50
>
Przykłady wylistowania różnego typu informacji (najbardziej znane usługi - WKS, informacji o host'ach - HINFO, listy aliasów w domenie - CNAME).
> ls -a pk.edu.pl.
[pk-siec.oeto.pk.edu.pl]
 gopher             pk-siec.oeto.pk.edu.pl
 www              riad.usk.pk.edu.pl
 w3cache            riad.usk.pk.edu.pl
 ns               riad.usk.pk.edu.pl
 ftp              riad.usk.pk.edu.pl
 ns2              pk-siec.usk.pk.edu.pl
>
> ls -h usk.pk.edu.pl.
[pk-siec.oeto.pk.edu.pl]
 riad              Riad    RiadOS
 Anetek             Anetek   WiedzmOS 6.66pl666
 zero              Zero    TwinsOS 3.6.3.1pl43
>
> ls -h twins.pk.edu.pl
[pk-siec.oeto.pk.edu.pl]
 thebe             Sun ELC   SunOs
 alpha             DEC Alpha 3400 Digital Unix v3.2
 sony10             sony mc68030 NewsOS
 sony11             sony mc68030 NewsOS
 sony12             sony mc68030 NewsOS
 sony13             sony mc68030 NewsOS
 sony14             sony mc68030 NewsOS
 sony16             sony mc68030 NewsOS
 sony17             sony mc68030 NewsOS
 sony18             sony mc68030 NewsOS
 sony19             sony mc68030 NewsOS
 sony21             sony mc68030 NewsOS
 ewa              sony mc68030 NewsOS
>
> ls -d usk.pk.edu.pl.
[pk-siec.oeto.pk.edu.pl]
 usk.pk.edu.pl.     SOA  pk-siec.oeto.pk.edu.pl dnsadm.oeto.pk.edu.pl.
(199604054 86400 7200 172800 86400)
 usk.pk.edu.pl.         NS  alpha.twins.pk.edu.pl
 usk.pk.edu.pl.         NS  pk-siec.oeto.pk.edu.pl
 usk.pk.edu.pl.         MX  20  alpha.twins.pk.edu.pl
 usk.pk.edu.pl.         MX  5  riad.usk.pk.edu.pl
 usk.pk.edu.pl.         MX  10  pk-siec.oeto.pk.edu.pl
 riad              HINFO Riad    RiadOS
 riad              A   149.156.132.152
 Anetek             HINFO Anetek   WiedzmOS 6.66pl666
 Anetek             A   149.156.132.153
 pk-siec            CNAME pk-siec.oeto.pk.edu.pl
 zero              HINFO Zero    TwinsOS 3.6.3.1pl43
 zero              A   149.156.132.151
 usk.pk.edu.pl.     SOA  pk-siec.oeto.pk.edu.pl dnsadm.oeto.pk.edu.pl. (
199604054 86400 7200 172800 86400)
>
> ls -d pk.edu.pl. > log3
[pk-siec.oeto.pk.edu.pl]
#
Received 70 records.
> pk.edu.pl.
Server: pk-siec.oeto.pk.edu.pl
Address: 149.156.132.100

pk.edu.pl    preference = 10, mail exchanger = riad.usk.pk.edu.pl
pk.edu.pl    preference = 20, mail exchanger = alpha.twins.pk.edu.pl
pk.edu.pl    nameserver = alpha.twins.pk.edu.pl
pk.edu.pl    nameserver = pk-siec.oeto.pk.edu.pl
riad.usk.pk.edu.pl   internet address = 149.156.132.152
alpha.twins.pk.edu.pl  internet address = 149.156.129.50
pk-siec.oeto.pk.edu.pl internet address = 149.156.132.100
>
Wyniki używnia programu host wykonane na różnych poddomenach .agh.
gordon.icslab.agh.edu.pl. HINFO "IBM C10" "AIX"
bert.icslab.agh.edu.pl.  HINFO "SUN SPARCstation Classic" "UNIX-SunOS.5.1"
ernie.icslab.agh.edu.pl. HINFO "SUN SPARCstation 10/30"	"UNIX-SunOS.5.1"
sun-lx.icslab.agh.edu.pl. HINFO "SUN SPARCstation LX" "UNIX-SunOS.5.1"

p417r.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"noname PC AT" "DOS"
noc.uci.agh.edu.pl. 	HINFO	"SUN SPARCstation IPX" "UNIX-SunOS.4.1.3"
arrow.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"SUN SPARCstation 20/50" "UNIX-SunOS.5.4"
ultrix.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"DECsystem 5100"	"Ultrix"
student.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"SUN SPARCstation 10/40" "UNIX-SunOS.4.1.3"
ppp.uci.agh.edu.pl. 	HINFO	"ppp gateway" "?"
ibm.uci.agh.edu.pl. 	HINFO	"IBM E20" "AIX-4.1"
krak11.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"VAX 11/750" "VMS5.1-CMU/TEK-TCP/IP"
rexio.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"PC 486/33 Mhz" "Linux"
victoria.uci.agh.edu.pl. HINFO "HP H50" "HP-UX"
irena.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"Noname PC 486" "DOS"
wum.uci.agh.edu.pl. 	HINFO	"Noname PC 386SX/33" "DOS"
kubus.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"PC 486/33 MHz Samsung"	"UNIX-SCO.3.2.4"
uci5.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"SUN SPARCstation SLC" "Xkernel"
ucinvl.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"noname 386/33" "Novell-Netware.3.11"
onyx.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"SGI Power Onyx" "IRIX-6.0.1"
drejak.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"noname PC AT" "DOS"
ucirtr.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"CISCO AGS+" "CISCO"
test1.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"noname PC AT" "DOS"
nzs.uci.agh.edu.pl. 	HINFO	"Pentium" "Linux-1.2.13"
galaxy.uci.agh.edu.pl.	HINFO	"SUN SPARCserver 690MP"	"UNIX-SunOS.4.1.3"


poprzedni dokument[ Poprzedni rozdział ] | spis treści[ Spis treści ] | następny dokument[ Następny rozdział ]

Copyright © 1995-1996 Piotr Marek, Jr. pmj@usk.pk.edu.pl
Wykorzystywanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione.