STUDENCI PK


D y p l o m    R o k u      2 0 0 0

    Dyplomant Wydziału Architektury PK mgr inż. arch. Andrzej Mikulski za pracę "Kościół i Klasztor dominikański - miasteczko studenckie w Krakowie" oraz jego promotor dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, prof. PK zostali laureatami konkursu "Dyplom Roku 2000".
    Konkurs ten ma wieloletnią tradycję. Jego organizatorem jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, a nagroda jest najwyższym wyróżnieniem uznawanym przez wszystkie wydziały architektoniczne uczelni w Polsce (napiszemy o tym szerzej w następnym numerze "NP"). (eb)