Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK

skład osobowy:
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz (profesor-senior PK)
  • dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek, starszy wykładowca
  • dr inż. Adam Ciszkiewicz, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, starszy wykładowca
  • dr inż. Marek Kulig, starszy wykładowca
  • dr inż. Aneta Liber-Kneć, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • dr inż. Sylwia Łagan, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • Robert Perek, referent techniczny
  • Roman Spolitakiewicz, starszy mistrz


strona www