Zakład Mechaniki Ciał Stałych

kierownik: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń

skład osobowy:
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski (1/2 etatu)
  • dr inż. Łukasz Łacny, asystent naukowo dydaktyczny
  • mgr inż. Justyna Miodowska, asystent naukowo dydaktyczny
  • mgr inż. Jakub Tabin, asystent naukowo dydaktyczny