Zakład Dynamiki Układów Materialnych

kierownik: dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK

skład osobowy:
  • prof. dr hab. Józef Nizioł (profesor-senior PK)
  • prof. dr hab. inż. Marek Książek (profesor-senior PK)
  • dr inż. Elżbieta Augustyn, wykładowca
  • dr inż. Urszula Ferdek, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • dr inż. Tomasz Goik, starszy wykładowca
  • dr inż. Waldemar Łatas, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • dr inż. Janusz Tarnowski, starszy wykładowca
  • dr inż. Daniel Ziemiański, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • inż. Antoni Staśkiewicz, starszy mistrz


strona www