Katedra Mechaniki Cia│ Odkszta│calnych

kierownik: prof. dr hab. in┐. Bogdan Bochenek, profesor zwyczajny

sk│ad osobowy:
  • prof. dr hab. in┐. Artur Ganczarski, profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. in┐. Jacek Kru┐elecki (profesor-senior PK)
  • dr hab. in┐. Jan Bielski, prof. PK
  • dr hab. in┐. Halina Egner, prof. PK
  • dr in┐. W│adys│aw Egner, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • dr in┐. Szymon Hernik, starszy wyk│adowca
  • dr Katarzyna Tajs-Zieli˝ska, adiunkt naukowo dydaktyczny
  • mgr in┐. Justyna Miodowska, asystent naukowo dydaktyczny
  • mgr in┐. Damian Szubartowski, asystent naukowo dydaktyczny
  • dr in┐. Piotr Trzeciak, specjalista naukowo techniczny


strona www