ADMINISTRACJA

Instytut Mechaniki Stosowanej
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Dyrektor: dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK

zastępcy:
prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek - d.s. naukowych
dr inż. Magdalena Kromka-Szydek - d.s. dydaktycznych

sekretariat: pokój A503, budynek główny (A) Wydziału Mechanicznego w Czyżynach
Danuta Skrzypek, Anna Trzebicka, Barbara Zając