Instytut Mechaniki Stosowanej al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków tel/fax (+48) 12 374 33 70 lub      (+48) 12 628 33 70
środa, 23.08.2017 Informacje Jednostki Instytutu

administracja
dydaktyka
badania naukowe
współpraca zagraniczna
pracownicy
baza publikacji
kronika wydarzeń

AKTUALNOŚCI

Wrześniowe terminy egzaminów dyplomowych (obron) dla dyplomantów studiów stacjonarnych w Instytucie Mechaniki Stosowanej (czytaj:dokumenty do obrony)


Instytut Mechaniki Stosowanej prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej mechaniki: ogólnej, ciał odkształcalnych, materiałów, konstrukcji i procesów.
Instytut zatrudnia (w różnej formie) ponad trzydziestu nauczycieli akademickich w tym ośmiu profesorów tytularnych (w tym trzech profesorów-seniorów PK) oraz pięcioro profesorów uczelni. Ponadto w Instytucie pracuje siedmioro pracowników administracyjnych i technicznych.
Organizacyjnie Instytut jest podzielony na pięć jednostek: Pracownia Mechaniki Ciał Odkształcalnych, Zakład Mechaniki Technicznej, Katedra Dynamiki Układów Materialnych, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki oraz Zakład Mechaniki Ciał Stałych.
Instytut jest otwarty na współpracę z innymi jednostkami badawczymi, a także przemysłowymi i gospodarczymi, oferując nowoczesną infrastrukturę laboratoriów jak i wykwalifikowanych pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych.

(dłuższy opis)

Pracownia Mechaniki Ciał Odkształcalnych, M-11
Zakład Mechaniki Technicznej, M-12
Katedra Dynamiki Układów Materialnych, M-13
Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, M-14
Zakład Mechaniki Ciał Stałych, M-15
Instytut Mechaniki Stosowanej al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków tel/fax (+48) 12 374 33 70 lub      (+48) 12 628 33 70
tel. (12 374) 33-40 lub (12 628) 33-40
mail | Politechnika Krakowska | Wydział Mechaniczny PK | © Instytut M1  |