KIERUNEK - INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
dwustopniowe studia stacjonarne

od roku akademickiego 2008/2009
 1. Studia I stopnia (inżynierskie)
   
  • CELE KSZTAŁCENIA i KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW
  • PLANY STUDIÓW
  • PROGRAMY PRZEDMIOTÓW
   • Przedmioty z planu podstawowego
    1. obowiązkowe
    2. wybieralne (Litera oznacza blok, cyfra liczbę przedmiotów do wyboru z bloku)
   • Przedmioty z bloków profilujących dyplom

    1. Inżynieria kliniczna
    2. Biomechanika stomatologiczna
    3. Biomechanika urazów