Studia PodyplomowePoszczególne katedry Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej prowadzą studia podyplomowe z dziedziny szeroko pojętego budownictwa komunikacyjnego oraz transportu.

Studium podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego

Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu
kierownik studium: dr hab. inż. Janusz Chodur
strona internetowa studium: www.spird.pk.edu.pl

Celem 2-semestralnego studium podyplomowego jest uaktualnienie wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego inżynierów budownictwa drogowego i inżynierów transportu, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej a także zarządzających ruchem drogowym, oraz uzupełnienie wiedzy inżynierów budownictwa, którzy nie mieli w programie studiów tematyki inżynierii ruchu. Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą drogową w zakresie:

 • analiz i prognozowania ruchu,
 • projektowania rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu,
 • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego,
 • sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik,
 • ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego.

 • Studium podyplomowe Zarządzanie Infrastrukturą Lotniskową

  Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego wraz z MPL Balice i ULC Warszawa
  kierownik studium: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
  strona internetowa studium: www.pszil.pk.edu.pl

  Celami Studium są: zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania lotnisk, aktualnymi problemami infrastruktury lotniskowej i zarządzania nią, a także przekazanie najnowszych wiadomości i doświadczeń w tym zakresie. W programie Studium znajdują się takie zagadnienia jak: budowa i eksploatacja lotnisk, ochrona środowiska (np. hałas lotniczy i inne czynniki mające wpływ na środowisko), sterowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo, a także zagadnienia prawne, ekonomiczne i marketingowe.

  Studium podyplomowe Zarządzanie rozwojem i eksploatacją w Miejskiej Komunikacji Zbiorowej

  Katedra Systemów Komunikacyjnych
  kierownik studium: prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki


  Dwusemestralne studium adresowane jest do kadry przedsiębiorstw komunikacji miejskiej oraz do administracji różnych szczebli, odpowiedzialnej za funkcjonowanie i rozwój zbiorowego transportu pasażerskiego. Studium ma charakter interdyscyplinarny, gdyż podejmowane są zarówno aspekty techniczne jak i ekonomiczne, prawne, społeczne i organizacyjne komunikacji miejskiej. Program obejmuje również wykonanie pracy końcowej, wynikającej z potrzeb przedsiębiorstwa (lub urzędu) delegującego pracownika do udziału w Studium.  INSTYTUT INŻYNIERII
  DROGOWEJ I KOLEJOWEJ

  Institute of Road and Railway Engineering

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-20-28
  e-mail: L-2@pk.edu.pl

  KATEDRA BUDOWY DRÓG
  I INŻYNIERII RUCHU

  Department of Highway
  and Traffic Engineering

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-20-28
  e-mail: kbdiir@pk.edu.pl

  KATEDRA SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH

  Department of
  Transportation Systems

  fax: 0-12 628-25-35
  tel: 0-12 628-21-78
  e-mail: l-2@transys.wil.pk.edu.pl

  KATEDRA INFR. TRANSPORTU SZYNOWEGO I LOTNICZEGO

  Department of Rail & Air
  Transport Infrastructure

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-23-58
  e-mail: kitsil@pk.edu.pl

  Politechnika Krakowska strona główna
  Politechnika Krakowska strona Wydziału

  e-mail: L-2@pk.edu.pl
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków