Nasi Wykładowcy:

- Antoni Bojarski - dr inż. - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska

- Małgorzata Boryczko - mgr inż. - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

- Wacław Celadyn - prof. dr hab. inż. arch. - Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

- Jolanta Gintowt - mgr inż. - Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

- Krzysztof Gorlach - prof. dr hab. - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

- Zbigniew Grabowski - dr inż. - emerytowany pracownik Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska

- Tomasz Jeleński - dr - Politechnika Krakowska, Międzynarodowe Centrum Kształcenia

- Tadeusz Kamisiński - dr hab. inż., prof AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

- Bartłomiej Kisielewski - mgr inż. arch. - Horizone Studio, Polish Green Building Council

- Tomasz Kisilewicz - dr hab. inż., prof. PK - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

- Piotr Kuczia - dr inż. arch. - Kuczia Architect - Pracownia, współpracownik agn-GROUP/Niemcy

- Teresa Kusionowicz - dr hab. inż. arch. - Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

- Jerzy Kwiatkowski - dr inż. - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

- Bogusław Maludziński - dr inż. - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska

- Jerzy Mikulik - dr hab. inż., prof AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

- Elżbieta Nachlik - prof. dr hab. inż. - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska

- Katarzyna Nowak - dr inż. - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

- Aleksander Noworól - dr hab. inż. arch., prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

- Tomasz Pyszczek - mgr inż. arch. - Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J.

- Stanisław Rybicki - dr inż. - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska

- Grażyna Schneider-Skalska - prof. dr hab. inż. arch. - Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

- Rafał Schurma - MArch - Visio Architects and Consultants, Polish Green Building Council

- Michał Stangel - dr inż. arch. - Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Biuro Porjektów Urbanistyki i Architektury ARCA

- Małgorza Śliwka - dr inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

- Elżbieta Węcławowicz-Bilska - prof. dr hab. inż. arch. - Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

- Kazimierz Wojtas - dr inż. - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska