Zgłoszenia na V edycję studium w roku akademickim 2017/2018:

Termin nadsyłania zgłoszeń: rozpoczęcie rekrutacji w dniu 1 maja 2017, zakończenie w dniu 27 października 2017 r.

Termin wyników rekrutacji: 31 października 2017 r.

Zapraszamy do zgłaszania się.

 

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

1. Karta zgłoszenia

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów

3. 2 zdjęcia 45x65mm.

Uwaga: kartę zgłoszenia należy przesłać elektronicznie na adres: aibz@pk.edu.pl oraz ponownie pocztą wraz z pozostałymi dokumentami (odpisem dyplomu ukończenia studiów i zdjęciami). O terminie zgłoszenia nie decyduje data stempla pocztowego.

Wpłata za pierwszy semestr studiów: 1950,00 zł. do dnia 10.11.2017 r. na konto:

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Bank BPH S.A. Oddział w Krakowie
nr rachunku: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

koniecznie z dopiskiem: Studia podyplomowe Architektura i Budownictwo Zrównoważone, rata 1.