Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Professor Kazimierz Kuśnierz, PhD. Arch.
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology
Faculty of Architecture
Instytute of History of Architecture and Monument Preservation
Chair of History of World Architecture, Urban Design and Art
Podchorążych 1 St., 30-084 Kraków
tel.fax: 0048 12 6282417; e-mail: kusnierzkazimierz@poczta.onet.pl