Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Professor Kazimierz Kuśnierz, PhD. Arch.
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology
Faculty of Architecture
Instytute of History of Architecture and Monument Preservation
Chair of History of World Architecture, Urban Design and Art
Podchorążych 1 St., 30-084 Kraków
tel.fax: 0048 12 6282417; e-mail: kusnierzkazimierz@poczta.onet.pl

Kazimierz Kuśnierz jest członkiem szeregu organizacji i gremiów związanych architekturą oraz konserwacją i ochroną zabytków. Jest m.in.

 • Przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Nowym Wiśniczu;
 • Redaktorem Naczelnym periodyku naukowego "Wiadomości Konserwatorskich" o znaczeniu ogólnopolskim;
 • Członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (w latach 1993-2011 był Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie oraz Wiceprezesem Oddziału Krakowskiego);
 • Członkiem PKN MROZ ICOMOS;
 • Członkiem Rady Konserwatorskiej przy wojewodzie małopolskim;
 • Członkiem Rady Konserwatorskiej przy wojewodzie podkarpackim;
 • Członkiem Rady Naukowej Teki Komisji Architektury i Urbanistyki PAN O. Kraków;
 • Członkiem Stowarzyszenia Twierdzy Przemyśl i Zabytków Ziemi Przemyskiej;
 • Członkiem Rady Programowej Zamku Odrzykoń k. Krosna;
 • Członkiem Rady Naukowej Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega;
 • Członkiem Komisji Nagród Ministra Infrastruktury;
 • Członkiem Rady Konsultacyjnej Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu;
 • Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Sieniawa (Uchwała Rady Miasta Sieniawy z dnia 16 czerwca 2007);
 • Członkiem Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.

Kazimierz Kuśnierz otrzymał także wiele nagród i odznaczeń, m.in.

 • Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej;
 • Nagrody JM Rektora PK za działalność naukową;
 • Złotą Odznakę Ministra Kultury za Opiekę nad Zabytkami;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • Złoty Krzyż Zasługi;
 • Medal im. Króla Stanisława Leszczyńskiego za zasługi dla kultury polskiej;
 • Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
POCZĄTEK STRONY | STRONA GŁÓWNA