Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Professor Kazimierz Kuśnierz, PhD. Arch.
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology
Faculty of Architecture
Instytute of History of Architecture and Monument Preservation
Chair of History of World Architecture, Urban Design and Art
Podchorążych 1 St., 30-084 Kraków
tel.fax: 0048 12 6282417; e-mail: kusnierzkazimierz@poczta.onet.pl

Kazimierz Kuśnierz poza działalnością naukową, badawczą i dydaktyczną jest także autorem i współautorem szeregu dokumentacji projektowych. Wykonał m.in.

 • Projekt zagospodarowania terenów wokół Arsenału i Wozowni w Zamościu (współautor: M. Książek, M. Wójcikiewicz) 1980.
 • Projekt osiedla domów jednorodzinnych w Andrychowie (współautor: A. Brągiel) 1990.
 • Projekt zagospodarowania terenów wypoczynkowych parku miejskiego między os. Wschód, a os. Ogrody (współautorzy: W. Zin, A. Kadłuczka, R, Malik), 1990.
 • Projekt rewaloryzacji terenów wokół teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz placu św. Ducha (współautorzy: W. Zin, A. Kadłuczka, M. Kozień, R, Malik, D. Uruska-Suszek).
 • Projekt na IV Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 1991 - Park miejski, miejsce spotkania kultury i nauki.
 • Projekt rewaloryzacji zabytkowego zespołu miejskiego Janowca, (współautorzy: A. Bohm, W. Kosiński), 1993.
 • Projekt rewaloryzacji śródmieścia Wadowic (współautorzy: W. Zin, A. Kadłuczka, K. Januszkiewicz i in.), 1995.
 • Projekt rewaloryzacji placu Jana Pawła II, ul. Zatorskiej oraz ul. Krakowskiej w Wadowicach (współautorzy: W. Zin, A. Kadłuczka, K. Januszkiewicz i in.), 1996.
 • Projekt na VI Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 1996 - Rynek Główny w Krakowie (współautor: J. Wrana).
 • Projekt rewaloryzacji Centrum Starego Miasta w Łańcucie, (współautor: W. Kosiński, M. Motak. A. Kalisz), 2000.
 • Projekt rewaloryzacji ratusza w Żelechowie, (współautor: J. Wrana, M. Krupa) 2005.
 • Projekt modernizacji ratusza w Sieniawie z dobudową wieży, (współautorzy: D. Kuśnierz-Krupa, M. Krupa, Ł. Wesołowski), 2007.
 • Projekt rewaloryzacji budynku Sokoła w Sieniawie, (współautorzy: D. Kuśnierz-Krupa, M. Krupa, Ł. Wesołowski), 2008.

Jest także autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów o charakterze studialnym jak np.

 • Studium historyczno-urbanistyczne miasta Krasiczyna (współautorzy: J.T. Frazik, M. Książek), 1975.
 • Studium historyczno-urbanistyczne miasta Wiśnicza Nowego (współautor: M. Książek, M. Wójcikiewicz), 1976.
 • Studium i projekt rewaloryzacji zabytkowego zespołu miejskiego w Szydłowie, (współautorzy: M. Książek, H. Kamiński, M. Wójcikiewicz), 1977.
 • Studium rozwoju przestrzennego zespołu trójmiejskiego Kraków - Kazimierz -Kleparz do końca XIV wieku, (współautorzy: M. Borowiejska-Birkenmajerowa, M. Motak) 1991.
 • Studium urbanistyczno-krajobrazowe oraz projekt strefy ochrony konserwatorskiej zespołu Janowiec - Janowice nad Wisłą, (współautorzy: A. Bohm, W. Kosiński), 1992.
 • Studium rewaloryzacji i wytyczne konserwatorskie do południowej części Starego Miasta w Przemyślu, 1996.
 • Studium rozwoju przestrzennego miasta Bielsko - Biała wraz z założeniami ochrony konserwatorskiej, (współpraca: R. Malik), 1997.
 • Studium historyczno-urbanistyczne zabytkowego centrum Czeladzi (z zespołem katedry HAUiSzP), 1999.
POCZĄTEK STRONY | STRONA GŁÓWNA