Katedra (A12) // Zespół Historii Urbanistyki / zespół | semestr 4 (HUR) | semestr 5 (HUR) | Ochrona miejskich zespołów zabytkowych | dyplomy

Rok akademicki 2017/2018.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej