Katedra (A12) // Zespół Historii Sztuki, Kultury i Estetyki

ZESPÓŁ

Prowadząca przedmiot
Dr hab. Klaudia Stala

dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk

KONSULTACJE:

Dr hab. Klaudia Stala
Czwartki: 11.00-12.30

Dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk
Wtorki: 10.00-11.30, 11.30-12.30

Mgr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz
Wtorki: 15.45-17.30 (ul. Kanonicza 1, II p., biblioteka)

DANE O KURSIE

SPOSÓB ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wygłoszenie prezentacji (ok. 15 min na osobę) na wybrany temat z podanej listy oraz obecności na ćwiczeniach i wykładach. Dopuszczamy 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

TEMATYKA WYKŁADÓW

 1. Metody historii sztuki a metody estetyki. U źródeł kultury i sztuki europejskiej. Prehistoria. Azja Zachodnia. Bliski Wschód.
 2. Sztuka starożytnego Egiptu.
 3. Sztuka egejska.
 4. Sztuka starożytnej Grecji.
 5. Sztuka etruska i rzymska.
 6. Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska. Podsumowanie wartości kultury antyku i wczesnego średniowiecza. Wartości estetyki sztuki przed i po naszej erze.
 7. Sztuka Karolińska. Romanizm.Sztuka i etos gotyku.
 8. Sztuka renesansu i humanizm. Rewiwalizm klasycystyczny.
 9. Barok i jego filiacje. Rokoko.
 10. Neoklasycyzm, romantyzm, historyzm. Kultura XIX wieku jako wstęp do nowoczesności.
 11. Sztuka pierwszej połowy XX wieku.
 12. Sztuka współczesna.
 13. Wartości artystyczne i pozaartystyczne w sztuce.
 14. Pojęcie piękna i jego funkcje w kulturze i sztuce.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej