Katedra (A12) // Zespół Historii Architektury

ZESPÓŁ

dr inż. arch. B. Kwiatkowska Baster

dr inż. arch. Ł. Stożek

dr inż. arch. R. Malik

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ I ZALICZENIA

SEMESTR 1: harmonogram; wymagania; rysunki.

SEMESTR 2: harmonogram; wymagania; rysunki.

SEMESTR 3: INFORMACJE OGÓLNE;

SEMESTR 4: harmonogram; rysunki.

LITERATURA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej