Katedra (A12) // Historia urbanistyki - st. I, sem. 1

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK

KONSULTACJE

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Podchorążych 1, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków - Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej (3 Piętro - Poddasze, pokój Zespołu Historii Urbanistyki)

Czwartek 08:30-11:30

HARMONOGRAM PRZEDMIOTU - rok ak. 2017/2018, semestr zimowy

W ramach przedmiotu odbywają się:

  • wykłady (2 godz./tydzień)
  • ćwiczenia (1 godz./tydzień)

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  • Udział (obecność) na ćwiczeniach, na których pod kierunkiem prowadzącego wykonywane są szkicowe rysunki planów miast, z wykorzystaniem dostarczonych podkładów (do pobrania z niniejszej strony www).
    Odpowiednia treść naniesiona na podkłady w trakcie zajęć umożliwia poznanie zasad budowy poszczególnych miast oraz ich rozwoju przestrzennego;
  • Opracowanie kompletu kart ćwiczeniowych;
  • Pozytywne oceny z kolokwiów.

LITERATURA PRZEDMIOTU

Literatura

KARTY ĆWICZENIOWE

Karty ćwiczeniowe (PDF, 41 092 KB)

OGŁOSZENIA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej