WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Zespół Historii Urbanistyki

Zespół Historii Sztuki, Kultury i Estetyki

Zespół Historii Architektury

KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Historia urbanistyki - st. I, sem. 1

Uwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego - st.II, sem. 1

Uwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego - st.II, sem. 3

Witamy na stronie internetowej Katedry Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej.
Nasza Katedra działa przy Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PK. Zajmujemy się badaniami naukowymi w zakresie historii architektury, urbanistyki oraz historii sztuki - w Polsce i na świecie.
Nasze doświadczenia przekazujemy studentom w ramach programu nauczania na Wydziale Architektury oraz na studiach podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki w Krakowie oraz w Warszawie.

Prof. Kazimierz Kuśnierz

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, Gmach WA (3 piętro) tel.fax 12 6282417


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej