drukuj

Instytuty

INSTYTUT HISTORII ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW (A-1)
Dyrektor Instytutu:  prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, profesor nadzwyczajny z tytułem
Siedziba jednostki: ul. Kanonicza 1; 31-002 Kraków
telefon: 12628-2408
e-mail: a-1@pk.edu.pl
www: http://a1.arch.pk.edu.pl

KATEDRA HISTORII ARCH. POLSKIEJ I KONSERWACJI ZABYTKÓW (A-11)
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, profesor nadzwyczajny z tytułem 

1. mgr inż. arch. Joanna Białkiewicz   asystent 1/2
2. dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik   adiunkt
3. dr inż. arch. Jacek Czechowicz   adiunkt
4. dr inż. arch. Jacek Czubiński    adiunkt
5. dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł   adiunkt   z hab. 
6. mgr inż. arch. Izabella Golicz     wykładowca
7. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka       profesor zwyczajny        
8. dr inż. arch., arch. krajobrazu Dominika Kuśnierz-Krupa adiunkt     
9. mgr inż. arch. Krzysztof Petrus   asystent   
10. mgr inż. arch. Dominik Przygodzki   asystent   .
11. dr Ewa Sadowska     adiunkt
12. dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska   adiunkt
13. dr inż. arch. Marta Urbańska    adiunkt   .
14. dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn   adiunkt   
15. dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz   adiunkt
16. dr inż. arch. Barbara Zin    adiunkt

KATEDRA HISTORII ARCH., URBANISTYKI I SZTUKI POWSZECHNEJ (A-12)
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz  profesor zwyczajny
Siedziba jednostki: ul. Podchorążych 1; 30-084 Kraków
www: http://riad.pk.edu.pl/~a-12/

1. prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko   profesor nadzwyczajny 
2. dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk   adiunkt   
3. dr inż. arch. Bogusława Kwiatkowska-Baster  adiunkt
4. dr inż. arch. Rafał Malik    adiunkt
5. dr hab. inż. arch. Maciej Motak   adiunkt z hab.
6. dr hab. Klaudia Stala     adiunkt z hab.
7. dr inż. arch. Łukasz Stożek    adiunkt   

  

Administracja:
1. mgr Katarzyna Limanówka-Doktor
2. mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska (nauk.-tech.)
3. Robert Wrona (inż.-tech.1/2)


INSTYTUT PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO (A-2)
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
Siedziba jednostki: ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
telefon: 12628-2420
e-mail: a-2@pk.edu.pl

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSC PRACY I REKREACJI (A-21)
Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki  profesor nadzwyczajny z tytułem

ZESPÓŁ TEORII I ESTETYKI ARCHITEKTURY
1. dr inż. arch. Piotr Winskowski  Kierownik Zespołu – adiunkt
2. prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz – 1/2 etatu prof. nadzwyczajny z tytułem
3. dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych – adiunkt

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY SPORTU I REKREACJI  
4. dr inż. arch. Andrzej Wiszowaty Kierownik Zespołu – adiunkt
5. mgr inż. arch. Piotr Łabowicz-Sajkiewicz – wykładowca 1/2 etatu
6. mgr inż. arch. Leszek Piłat – wykładowca
7. mgr inż. arch. Agnieszka Zaborska-Jagiełło – asystent

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ
8. dr inż. arch. Krzysztof Ludwin   Kierownik Zespołu – adiunkt 
9. dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel   adiunkt
10. mgr inż. arch. Wojciech Duliński - asystent
11. mgr inż. arch. Anna Taczalska   asystent

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (A-22)
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski  profesor nadzwyczajny

1. prof. dr hab. arch. Wojciech Buliński – 1/2 etatu profesor zwyczajny
2. dr inż. arch. Janusz Barnaś – adiunkt
3. dr inż. arch. Janusz Purski – adiunkt
4. dr inż. arch. Paweł Żuk – adiunkt
5. mgr inż. arch. Ewelina Galas – asystent
6. mgr inż. arch. Marta Nowak – asystent
7. mgr inż. arch. Lucas Patrick Olma – asystent
8. mgr inż. arch. Anna Porębska – asystent

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEGO REGIONALIZMU (A-23)
Kierownik Pracowni: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski

1. dr inż. arch. Witold Gilewicz - adiunkt
2. dr inż. arch. Tomasz Kapecki - adiunkt

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SPOŁECZNO-USŁUGOWEJ (A-24)
Kierownik Pracowni: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski – adiunkt z hab.

1. dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak– adiunkt
2. dr inż. arch. Marek Lisowski - adiunkt

 

Administracja:
1. inż. Irena Rusin
2. mgr Małgorzata PiętkaINSTYTUT PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO (A-3)

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Siedziba jednostki: ul. Podchorążych 1; 30-084 Kraków
telefon: 12628-2433
e-mail: a-3@pk.edu.pl

KATEDRA KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ (A-31)
www: www.arch.pk.edu.pl/~zku
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich profesor nadzwyczajny

1. mgr inż. arch. Julian Franta     asystent
2. mgr inż. arch. Miłosz Kowalski    wykładowca
3. dr hab. inż. arch. Andrzej Lorek    adiunkt z hab.
4. dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz   adiunkt  
5. mgr inż. arch. Filip Suchoń     asystent
6. dr inż. arch. Wojciech Wicher     adiunkt
7. dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz   asystent
8. dr inż. arch. Agnieszka Wójcik    adiunkt  

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO (A-32)
www: http://kksm.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska  profesor nadzwyczajny

1. mgr inż. arch. Piotr Broniewicz    asystent
2. dr inż. arch. Piotr Celewicz     adiunkt  
3. dr inż. arch. Jarosław Huebner     adiunkt  
4. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk  profesor nadzwyczajny
5. dr inż. arch. Zbigniew Kęsek     adiunkt 
6. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk    profesor nadzwyczajny
7. dr inż. arch. Elżbieta Kusińska     adiunkt   
8. dr inż. arch. Patrycja Haupt     adiunkt  
9. dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca    adiunkt z hab.
10. prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga    profesor zwyczajny
11. dr inż. arch. Małgorzata Solska   adiunkt
12. mgr inż. arch. Paweł Tor     asystent

ZAKŁAD PRZESTRZENI URBANISTYCZNYCH (A-33)
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Anna Kantarek  profesor nadzwyczajny

1. mgr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich   asystent
2. dr inż. arch. Wojciech Korbel     adiunkt  
3. dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski    adiunkt
4. dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia  adiunkt z hab.
5. mgr inż. arch. Monika Strzelecka-Seredyńska   asystent

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH (A-34)
www: http://www.a34.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Anna Franta   profesor nadzwyczajny 

1. dr inż. arch. Krzysztof Bojanowski    adiunkt
2. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich    adiunkt z hab.
3. dr inż. arch. Bartłomiej Homiński    adiunkt 
4. mgr inż. arch. Michał Palej     asystent          
5. dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja    adiunkt
6. mgr inż. arch. Eliza Szczerek     asystent 1/2  


Administracja:
1. Maria Nowak (inż.-tech.)
2. mgr Małgorzata Rekuć (adm.)

INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO (A-4)
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
Siedziba jednostki: ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
telefon: 12628-2459
e-mail: a-4@pk.edu.pl
www: http://riad.pk.edu.pl/~a-41/a-4

KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (A-41)
www: http://riad.pk.edu.pl/~a-41
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn  profesor zwyczajny

1. dr hab. inż. arch. Jan Kurek    profesor nadzwyczajny
2. dr inż. arch. Bogdan Dziedzic    adiunkt
3. dr inż. arch. Tomasz Gaczoł    adiunkt   
4. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, profesor nadzwyczajny
5. dr inż. arch. Robert Marcinkowski   adiunkt
6. dr inż. arch. Przemysław Markiewicz   adiunkt
7. dr inż. arch. Małgorzata Mełges   adiunkt   
8. mgr inż. arch. Paweł Mika    asystent   
9. dr inż. arch. Iwona Piebiak    adiunkt   

ZAKŁAD TECHNIK BUDOWLANYCH (A-42)
www: http://riad.pk.edu.pl/~a-42  
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz adiunkt z hab.

1. mgr inż. Stanisław Jurczakiewicz   asystent   
2. dr inż. Stanisław Karczmarczyk   adiunkt1/2  
3. mgr inż. Maria Kubica    wykładowca 1/2
4. dr inż. Wojciech Kopka    starszy wykładowca
5. dr inż. Dorota Machowska    adiunkt   
6. mgr inż. Roman Paruch    asystent   
7. prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak   profesor nadzwyczajny  
8. dr inż. arch. Bogdan Siedlecki    adiunkt
9. mgr inż. Piotr Sikora     wykładowca 1/2
10. dr inż. arch. Łukasz Wesołowski   asystent   


ZAKŁAD GEOMETRII WYKREŚLNEJ, RYSUNKU TECHNICZNEGO I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ (A-43)
Kierownik Zakładu: dr hab. Krystyna Romaniak, profesor nadzwyczajny
Siedziba jednostki: ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
telefon: 12628-2995
e-mail: a-43@pk.edu.pl

1. mgr inż. arch. Marek Cyunel    wykładowca  
2. mgr inż. arch. Szymon Filipowski   asystent
3. dr inż. Renata Górska     adiunkt
4. dr inż. Marcin Jonak     adiunkt
5. dr inż. arch. Anna Kulig    adiunkt
6. dr inż. arch. Farid Nassery    adiunkt   
7. dr inż. arch. Beata Vogt    adiunkt
8. dr inż. arch. Barbara Wojtowicz   adiunkt
9. dr inż. arch. Andrzej Zdziarski    adiunkt
10. mgr inż. arch. Rafał Zieliński    asystent

Administracja:
1. Izabela Dobosz
2. inż. Edward Mićków (inż.-tech.)
3. Dariusz Zachara (inż.-tech.) - administrator lokalnej sieci komputerowej
4. Magdalena Bień
5. Agata Machno (inż.-tech.)INSTYTUT PROJEKTOWANIA MIAST I REGIONÓW (A-5)
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Siedziba jednostki: ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
telefon: 12628-2466
e-mail: a-5@pk.edu.pl

KATEDRA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA (A-51)
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska  profesor nadzwyczajny z tytułem

1. dr inż. arch. Jakub Błachut    adiunkt   
2. mgr inż. arch. Agnieszka Ciepiela   asystent 1/2
3. dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska  adiunkt
4. dr inż. arch. Piotr Langer    adiunkt   
5. mgr inż. arch. Mariusz Łysień    asystent  
6. dr inż. arch. Magdalena Marx-Kozakiewicz  adiunkt  1/2
7. dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner   adiunkt
8. dr inż. arch. Anna Pawlak    adiunkt   
9. dr inż. arch. Wojciech Wójcikowski   adiunkt  
10. mgr inż. arch. Anna Ziobro    asystent 1/2  
11. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak  profesor zwyczajny 

PRACOWNIA ODNOWY MIAST (A-52)
Kierownik Pracowni: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański  adiunkt z hab.

1. dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk    adiunkt
2. dr inż. arch. Andrzej Hrabiec    adiunkt
3. dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel  adiunkt    

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA OBSZARÓW ŚRÓDMIEJSKICH (A-53)
Kierownik Pracowni: dr inż. arch. Rafał Blazy  adiunkt

1. dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber  adiunkt   
2. dr inż. arch. Daniel Ogrodnik    adiunkt    
3. dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska  adiunkt   

ZAKŁAD ARCHITEKTURY I PLANOWANIA WSI (A-54)
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura adiunkt z hab.

1. mgr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz   wykładowca 1/2
2. dr inż. arch. Jan Łaś     adiunkt
3. dr hab. inż. arch. Hubert Mełges  adiunkt z hab.
4. dr inż. arch. Marcin Petelenz    adiunkt
5. dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska   adiunkt  
6. dr inż. arch. Andrzej Zastawnik   asystent

 

Administracja:
1. mgr Aneta Nowacka


KATEDRA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ I KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ (A-6)
Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski    adiunkt z habilitacją  
telefon: 12628-2435

1. dr inż. arch. Przemysław Bigaj    asystent   
2. dr inż. arch. Marcin Charciarek   adiunkt   
3. dr inż. arch. Anna Frysztak    adiunkt
4. dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska
5. mgr inż. arch. Ewa Heger    starszy wykładowca 
6. mgr inż. arch. Halina Kadłuczka   starszy wykładowca 
7. prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski  profesor zwyczajny
8. dr inż. arch. Anna Mielnik    adiunkt   
9. prof. dr hab. inż. arch. Marię Misiagiewicz  profesor zwyczajny
10. mgr inż. arch. Marek Początko    asystent   
11. dr inż. arch. Maciej Skaza    adiunkt  
12. mgr inż. arch. Piotr Stalony-Dobrzański  wykładowca 1/2   
13. dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska   adiunkt   
14. dr inż. arch. Mariusz Twardowski   adiunkt   
15. dr inż. arch. Rafał Zawisza    adiunkt   

Administracja:
1. mgr Urszula Pytlowana (inż.-tech.)
2. mgr inż. arch. Krzysztof Jasiński (inż.-tech.)
ZAKŁAD RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY (A-7)
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, profesor nadzwyczajny
Siedziba jednostki: ul. Podchorążych 1; 30-084 Kraków
telefon: 12628-2438
e-mail: a-7@pk.edu.pl

1. prof. art. rzeźb. Stefan Dousa     profesor nadzwyczajny 
2. prof. art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia    profesor nadzwyczajny 
3. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska  profesor zwyczajny
4. Dr hab. szt. art. mal. arch. Joanna Stożek   adiunkt z hab.  
5. Dr hab. szt. art. kons. Monika Bogdanowska   adiunkt z hab.    
6. Dr hab. szt. art. grafik Ryszard Grazda    adiunkt z hab.  
7. Dr hab. szt. art. rzeźb. Józef Wąsacz    adiunkt z hab.
8. Dr hab. szt. art. mal. arch. Iwona Zuziak   adiunkt z hab.  
9. Dr inż. arch. Barbara Bajor     adiunkt
10. Dr szt. inż. arch. Marcin Barański    adiunkt   
11. Dr inż. arch. Andrzej Domarzewski    adiunkt   
12. Dr form przemysłowych arch. Marek Firek   adiunkt
13. Mgr sztuki Piotr Idzi      asystent
14. Mgr sztuki Agnieszka Kucia     wykładowca  1/3  
15. Dr inż. arch. Beata Makowska     adiunkt
16. Dr inż. arch. Piotr Setkowicz     adiunkt   

Administracja:
1. Jerzy Janas  (inż.-tech.)
2. Paweł Nowicki  (inż.-tech.)
3. Renata Fatyga


INSTYTUT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (A-8)
www: www.instytut-a8.pk.edu.pl
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK 
Siedziba jednostki: ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
telefon: 12628-2469; telefon/fax: 12628-2061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

ZAKŁAD KRAJOBRAZU OTWARTEGO I BUDOWLI INŻYNIERSKICH (A-81)
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski profesor nadzwyczajny

1. dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec    adiunkt   
2. mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur   asystent   
3. dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus   adiunkt   
4. dr inż. arch. Krzysztof Wielgus    adiunkt

ZAKŁAD KOMPOZYCJI I PLANOWANIA KRAJOBRAZU (A-82)
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz  profesor nadzwyczajny 

1. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm   profesor zwyczajny
2. dr inż. arch. krajobrazu Jadwiga Gancarz-Żebracka  adiunkt  
3. mgr inż. arch. krajobrazu Martyna Kozak   asystent
4. dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz    adiunkt   
5. dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka    profesor nadzwyczajny
6. dr inż. arch. Izabela Sykta     adiunkt   
7. mgr inż. arch., arch. krajobrazu Joanna Szwed   asystent   

ZAKŁAD SZTUKI OGRODOWEJ I TERENÓW ZIELONYCH (A-83)
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska profesor zwyczajny

1. dr inż. arch. Katarzyna Łakomy    adiunkt    
2. dr inż. arch. krajobrazu Wojciech Bobek   adiunkt  
3. mgr inż. ogrodnictwa Katarzyna Fabijanowska   wykładowca  
4. dr inż. arch. Katarzyna Hodor     adiunkt   
5. dr Łukasz Moszkowicz     adiunkt   

PRACOWNIA PODSTAW KULTUROWYCH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (A-84)
Kierownik Pracowni: dr inż. arch. Anna Staniewska  adiunkt

1. mgr inż. arch. krajobrazu Jacek Konopacki   asystent   
2. mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna Konopacka   asystent
3. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki    profesor nadzwyczajny
4. prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska   profesor nadzwyczajny 1/2    

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  (A-85)
Kierownik Pracowni: dr inż. Przemysław Kowalski 

1. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński    profesor zwyczajny
2. dr inż. arch., arch. krajobrazu Miłosz Zieliński   asystent   

Administracja:
1. mgr Dorota Ciesielska-Melnyczuk
2. Grażyna Szefer

 

 Studenci VII semestru kierunku Architektura i Urbanistyka

2015-01-16
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim przystępując do rekrutacji na studia drugiego stopnia na WA PK, podczas rejestracji elektronicznej kandydaci mają możliwość wyboru, bowiem Wydział nasz oferuje studia II stopnia na kierunku Architektura zarówno w języku polskim jak i angielskim.
więcej..

Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014

2015-01-16
Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2015-01-12

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 28 stycznia 2015r. o godzinie 14.00 w sali nr. 2.15 (II p.) Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Podchorążych 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jakuba HECIAKA

więcej..

Uwaga dyplomanci

2015-01-09
Wszyscy studenci, którzy chcą podejść do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej w terminie 1-szym (tj. luty) zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu WA w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 19.01.2015r. następujących dokumentów:
więcej..

Zajęcia z prof. Akio Hizume

2015-01-08
Wykłady i warsztaty z prof. Akio Hizume.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-18

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 101 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jana JANCZYKOWSKIEGO

więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-08

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny GAŁECKIEJ – DROZDY pt.: „Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania”

więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK