drukuj

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na Wydział Architektury w roku akademickim 2014/2015 (aktualizacja 19.09.2014)UWAGA KANDYDACI !!!
INFORMACJA O NIEURUCHOMIENIU KIERUNKU

KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, STOPIEŃ I, SYSTEM STUDIÓW: NIESTACJONARNY

Ze względu na zbyt małą liczbę osób (minimum 30), które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym i spełniły kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia przewidzianych do uruchomienia na kierunek Architektury Krajobrazu, nie zostanie on uruchomiony w roku akademickim 2014/15.


UWAGA KANDYDACI !!!

Zgodnie z regulaminem rekrutacji na Wydział Architektury PK, Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem WKR.

Odwołania, z załączoną kopią decyzji WKR, można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, w pokoju nr 11 (parter budynku przy ul. Podchorążych 1), w dni powszednie, w godzinach od 9.00 – 15.00.

Odwołania złożone bez załączonej kopii decyzji WKR nie będą rozpatrywane !!!
(Wzór odwołania został zamieszczony w serwisie rekrutacji PK www.rekrutacja.pk.edu.pl )


INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 149,00 pkt (lista zweryfikowana)
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 144,67 pkt (lista rezerwowa)

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: niestacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 79,14 pkt

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 81,50 pkt

Wystawa plenerowa

2014-09-17
Wystawa plenerowa pt. "Kraków 2020 - jutro zaczyna się dziś” będzie prezentacją prestiżowych pod względem architektury inwestycji, które wzbogacą stolicę Małopolski w kolejnych latach. Wystawa będzie próbą odpowiedzi na pytanie jak zmieni się Kraków do 2020 r.
więcej..

Inauguracja roku akademickiego

2014-09-17

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza na UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015, która odbędzie się dnia 1 października 2014 r. o godz. 13.00 w Hali Sportowej przy ul. Kamiennej 17.
Wykład inauguracyjny pt. „Miasta Przyszłości” wygłosi prof.dr hab.inż.arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska.

więcej..

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

2014-08-22
Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/15.
więcej..

UWAGA DYPLOMANCI MAGISTERSCY

2014-08-20
Osoby, które chcą przystąpić do obrony pracy dyplomowej w terminie wrześniowym zobowiązane są do dostarczenia do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2014 r. następujących dokumentów:
więcej..

UWAGA KANDYDACI !

2014-07-16

Zgodnie z regulaminem rekrutacji na Wydział Architektury PK, Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem WKR.

więcej..

Studia Podyplomowe - Rekrutacja

2014-07-01
Rekrutacja na Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Informacje na stronie http://www.pskz.arch.pk.edu.pl/
więcej..

Wyniki egzaminu wstępnego na WA

2014-06-30
Dostępne są wyniki egzaminu wstępnego na Wydział Architektury.
więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK