drukuj

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na Wydział Architektury w roku akademickim 2014/2015 (aktualizacja 23.09.2014)UWAGA KANDYDACI !!!
INFORMACJA O NIEURUCHOMIENIU KIERUNKU

KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, STOPIEŃ I, SYSTEM STUDIÓW: NIESTACJONARNY

Ze względu na zbyt małą liczbę osób (minimum 30), które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym i spełniły kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia przewidzianych do uruchomienia na kierunek Architektury Krajobrazu, nie zostanie on uruchomiony w roku akademickim 2014/15.


UWAGA KANDYDACI !!!

Zgodnie z regulaminem rekrutacji na Wydział Architektury PK, Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem WKR.

Odwołania, z załączoną kopią decyzji WKR, można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, w pokoju nr 11 (parter budynku przy ul. Podchorążych 1), w dni powszednie, w godzinach od 9.00 – 15.00.

Odwołania złożone bez załączonej kopii decyzji WKR nie będą rozpatrywane !!!
(Wzór odwołania został zamieszczony w serwisie rekrutacji PK www.rekrutacja.pk.edu.pl )


INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 149,00 pkt (lista zweryfikowana)
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 144,67 pkt (lista rezerwowa)

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: niestacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 79,14 pkt

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 81,50 pkt

Studenci VII semestru kierunku Architektura i Urbanistyka

2015-01-16
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim przystępując do rekrutacji na studia drugiego stopnia na WA PK, podczas rejestracji elektronicznej kandydaci mają możliwość wyboru, bowiem Wydział nasz oferuje studia II stopnia na kierunku Architektura zarówno w języku polskim jak i angielskim.
więcej..

Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014

2015-01-16
Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2015-01-12

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 28 stycznia 2015r. o godzinie 14.00 w sali nr. 2.15 (II p.) Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Podchorążych 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jakuba HECIAKA

więcej..

Uwaga dyplomanci

2015-01-09
Wszyscy studenci, którzy chcą podejść do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej w terminie 1-szym (tj. luty) zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu WA w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 19.01.2015r. następujących dokumentów:
więcej..

Zajęcia z prof. Akio Hizume

2015-01-08
Wykłady i warsztaty z prof. Akio Hizume.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-18

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 101 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jana JANCZYKOWSKIEGO

więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-08

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny GAŁECKIEJ – DROZDY pt.: „Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania”

więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK