drukuj

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na Wydział Architektury (aktualizacja 18.07.2014)

Zweryfikowane listy przyjętych w roku akademickim 2014/2015


UWAGA KANDYDACI !!!
INFORMACJA O NIEURUCHOMIENIU KIERUNKU

KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, STOPIEŃ I, SYSTEM STUDIÓW: NIESTACJONARNY

Ze względu na zbyt małą liczbę osób (minimum 30), które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym i spełniły kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia przewidzianych do uruchomienia na kierunek Architektury Krajobrazu, nie zostanie on uruchomiony w roku akademickim 2014/15.


UWAGA KANDYDACI !!!

Zgodnie z regulaminem rekrutacji na Wydział Architektury PK, Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem WKR.

Odwołania, z załączoną kopią decyzji WKR, można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, w pokoju nr 11 (parter budynku przy ul. Podchorążych 1), w dni powszednie, w godzinach od 9.00 – 15.00.

Odwołania złożone bez załączonej kopii decyzji WKR nie będą rozpatrywane !!!
(Wzór odwołania został zamieszczony w serwisie rekrutacji PK www.rekrutacja.pk.edu.pl )


INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 149,00 pkt (lista zweryfikowana)
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 144,67 pkt (lista rezerwowa)

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: niestacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 79,14 pkt

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 81,50 pkt

UWAGA KANDYDACI !

2014-07-16

Zgodnie z regulaminem rekrutacji na Wydział Architektury PK, Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem WKR.

więcej..

Studia Podyplomowe - Rekrutacja

2014-07-01
Rekrutacja na Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Informacje na stronie http://www.pskz.arch.pk.edu.pl/
więcej..

Wyniki egzaminu wstępnego na WA

2014-06-30
Dostępne są wyniki egzaminu wstępnego na Wydział Architektury.
więcej..

Konkurs

2014-06-26
Prezydent Miasta Tarnowa oraz Starosta Tarnowski zapraszają do udziału w konkursie o "Nagrodę im. Tadeusza Tertila". VIII edycja dla absolwentów szkół wyższych zamieszkałych na stałe w Tarnowie lub powiecie tarnowskim.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-06-17
Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 07 lipca 2014 r. o godz. 10.00, w sali nr. 9 (parter), Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agaty GAJDEK
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-06-17
Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 07 lipca 2014 r. o godz. 10.00, w sali nr. 100 na I piętrze, Wydziału Architektury w Krakowie przy ulicy Kanoniczej 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. arch. Jacka CHRZĄSZCZEWSKIEGO
więcej..

Trzecia edycja REVITARE

2014-06-16
Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.
więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK