drukuj

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na Wydział Architektury w roku akademickim 2014/2015 (aktualizacja 23.09.2014)UWAGA KANDYDACI !!!
INFORMACJA O NIEURUCHOMIENIU KIERUNKU

KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, STOPIEŃ I, SYSTEM STUDIÓW: NIESTACJONARNY

Ze względu na zbyt małą liczbę osób (minimum 30), które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym i spełniły kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia przewidzianych do uruchomienia na kierunek Architektury Krajobrazu, nie zostanie on uruchomiony w roku akademickim 2014/15.


UWAGA KANDYDACI !!!

Zgodnie z regulaminem rekrutacji na Wydział Architektury PK, Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem WKR.

Odwołania, z załączoną kopią decyzji WKR, można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, w pokoju nr 11 (parter budynku przy ul. Podchorążych 1), w dni powszednie, w godzinach od 9.00 – 15.00.

Odwołania złożone bez załączonej kopii decyzji WKR nie będą rozpatrywane !!!
(Wzór odwołania został zamieszczony w serwisie rekrutacji PK www.rekrutacja.pk.edu.pl )


INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 149,00 pkt (lista zweryfikowana)
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 144,67 pkt (lista rezerwowa)

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA”, system: niestacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 79,14 pkt

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kierunek „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU”, system: stacjonarny
PRÓG PUNKTOWY PRZYJĘCIA NA STUDIA: 81,50 pkt

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-18

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 101 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jana JANCZYKOWSKIEGO

więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-08

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny GAŁECKIEJ – DROZDY pt.: „Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania”

więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-08

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 11.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Ingeborgi CYGANKIEWICZ pt.: „Wieś w krajobrazie parkowym. Warunki i możliwości realizacji tej idei na przykładzie gminy Ogrodzieniec.”

więcej..

Prezentacja druku 3D

2014-12-01

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej A-43 zaprasza na prezentację druku 3D. Prezentacja odbędzie się 3 grudnia 2014 o godzinie 13:00 w sali nr 102 w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przy ul. Warszawskiej 24.

więcej..

Seminarium

2014-11-28

2 grudnia 2014r. odbędzie się seminarium prezentujące dobre praktyki szkolnictwa wyższego w Austrii, Norwegii, Holandii, Finlandii oraz Szwajcarii w zakresie nowych zadań szkół wyższych wynikających z nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

więcej..

Konkurs

2014-11-07

III edycja Akademii A&B dedykowana jest dla architektów z całej Polski, absolwentów i studentów uczelni kierunkowych pod hasłem "Materiał w architekturze".

więcej..

Bal Politechniki

2014-11-07
31 stycznia 2015 r. odbędzie się kolejny tradycyjny VII Bal Politechniki.
więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK